Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Młodszy Specjalista w Wydziale Taryf

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzecze 13B

Warszawa

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

MŁODSZY SPECJALISTA
 W WYDZIALE TARYF

Warszawa, ul. Zarzecze 13 B

 do 2 grudnia 2021 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z weryfikacją, oceną i analizą wniosków składanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne o zatwierdzenie taryfy na wodę i ścieki,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wymierzaniem kar za stosowanie taryfy nie przestrzegając obowiązku jej zatwierdzenia przez organ, zawyżania cen i stawek opłat w stosunku do już zatwierdzonych i inne wymienione w art. 29 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zgłoszonych sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami, z zakresu art. 27e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków pod względem zgodności z przepisami ww. ustawy,
 • zbieranie i przetwarzanie informacji oraz sporządzenie raportów dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie o kierunku administracyjnym i/lub kierunku ekonomicznym,
 • zna pakiet MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • z łatwością porusza się w obszarze przepisów prawa – umiejętność czytania aktów prawnych (przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzeń oraz Kodeksu postępowania administracyjnego).

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • umiejętności analityczne,
 • dokładność, systematyczność i terminowość,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne