Młodszy Specjalista w Zespole Operacji Bankowych

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Ruda Śląska, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Młodszy Specjalista w Zespole Operacji BankowychNumer ref.: MSZO/RudaŚląska/KW

MASZ JAK W BANKU:

 • realizację dyspozycji posprzedażowych produktów bankowych w ramach danego zespołu;
 • obsługę aplikacji i systemów bankowych w zakresie wprowadzania, modyfikacji oraz dbałości o jakość danych w systemie;
 • przygotowywanie i weryfikację dokumentacji związanej z posprzedażową obsługą dyspozycji;
 • współpracę z departamentami Centrali i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań Banku i Jednostki;
 • rzetelną i terminową realizację zadań zleconych przez przełożonego wynikających z zadań jednostki oraz innych obowiązków przydzielonych przez przełożonego;   
 • osiąganie określonych standardów jakości i efektywności pracy;
 • prowadzenie wymaganych rejestrów, zestawień, raportów i baz.

TWÓJ KAPITAŁ:

 • wykształcenie min. średnie;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w bankowości oraz znajomość produktów, procedur i procesów bankowych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i dynamika w działaniu;
 • zaangażowanie i dążenie do rezultatów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

GWARANTUJEMY:

 • współpracę z najlepszymi specjalistami;
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych;
 • możliwość rozwoju;
 • stanowisko pracy pełne wyzwań i możliwość udziału w ciekawych projektach;
 • atmosferę opartą na współpracy;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (np. karta Multisport, dodatkowe dni wolne, ubezpieczenia grupowe i inne).

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: 

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy BNP Paribas Bank Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udziałem w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 • wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Banku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku:  https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 2 lat licząc od daty zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji na określone stanowisko – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji,
 • do zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko, w której Pan/Pani uczestniczy – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

                                                                                                                                                         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email:

[email protected].

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy