DPU/MS/0320
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
- Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
- Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 
Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
- E-mail: [email protected]
- Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. 
 

*Best Quality Employer 2019 – tytuł przyznawany pracodawcom, którzy przestrzegają dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi oraz pielęgnują kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę wewnątrz firmy.

**Solidny Pracodawca Roku 2019 – Getin Noble Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej w 2019 r., przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom najrzetelniejszym pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

***Złoty Bankier 2019 – Getin Bank zajął trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2019 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Bank został również wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.

****Przyjazny Bank Newsweeka 2019 – Getin Bank zajął drugie miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2019, dostępnym na newsweek.pl.

Getin Noble Bank S.A.

Młodszy Specjalista w Zespole Procedur Depozytowych

Getin Noble Bank S.A.O firmie

Getin Noble Bank S.A.

Przyokopowa 33

Warszawa

Młodszy Specjalista
w Zespole Procedur Depozytowych
Warszawa

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Zakres zadań:

 • aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie zmian w zewnętrznych regulacjach prawnych;
 • opiniowanie i uzgadnianie regulacji wewnętrznych Banku;
 • opracowywanie regulacji  na podstawie wiedzy produktowej, procesowej, organizacyjnej i znajomości rozwiązań systemowych;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania jednostek operacyjnych także w zakresie dostosowania regulacji do prawidłowego funkcjonowania w praktyce,
 • uczestniczenie w projektach dotyczących nowych produktów i usług bankowych oraz rozwiązań informatycznych - przedstawianie wniosków i uwag w przedmiotowym zakresie.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowanie kierunki finanse, bankowość, prawo;
 • min. roczne doświadczenie w pracy w banku;
 • znajomość zagadnień z zakresu bankowości oraz znajomość procesów bankowych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, dokładność, skrupulatność, samodzielność oraz dobra organizacja;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz jasnego ich uzasadniania.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dostęp do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (bilety do kina, teatru, dofinansowanie do karty Multisport, itp.);
 • Doskonałą atmosferę pracy

Nasza praca została zauważona
i doceniona w prestiżowych rankingach:

opis
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail lub za pomocą przycisku Aplikuj: [email protected]

z dopiskiem DPU/MS/0320

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Młodszy Specjalista
w Zespole Procedur DepozytowychNumer ref.: DPU/MS/0320

Zakres zadań:

 • aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie zmian w zewnętrznych regulacjach prawnych;
 • opiniowanie i uzgadnianie regulacji wewnętrznych Banku;
 • opracowywanie regulacji  na podstawie wiedzy produktowej, procesowej, organizacyjnej i znajomości rozwiązań systemowych;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania jednostek operacyjnych także w zakresie dostosowania regulacji do prawidłowego funkcjonowania w praktyce,
 • uczestniczenie w projektach dotyczących nowych produktów i usług bankowych oraz rozwiązań informatycznych - przedstawianie wniosków i uwag w przedmiotowym zakresie.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowanie kierunki finanse, bankowość, prawo;
 • min. roczne doświadczenie w pracy w banku;
 • znajomość zagadnień z zakresu bankowości oraz znajomość procesów bankowych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, dokładność, skrupulatność, samodzielność oraz dobra organizacja;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz jasnego ich uzasadniania.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dostęp do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (bilety do kina, teatru, dofinansowanie do karty Multisport, itp.);
 • Doskonałą atmosferę pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail lub za pomocą przycisku Aplikuj:
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Ogłoszenie archiwalne