Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy Specjalista Zapewnienia Jakości

BLIRT S.A.O firmie

BLIRT S.A.

3

Gdańsk

BLIRT S.A. jest polską firmą badawczo-rozwojową, poszukującą rozwiązań w zakresie innowacyjnej biotechnologii. Wykorzystując potencjał naukowy pracowników, synergię różnych dziedzin nauki i nowoczesne zaplecze techniczne, BLIRT oferuje szeroką gamę produktów w zakresie biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

 Miejsce pracy: Gdańsk

 

Do najważniejszych zadań będzie należało m.in.:
 • Utrzymywanie i doskonalenie istniejącego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 oaz ISO 13485;
 • Realizację wymagań norm ISO 9001 oaz ISO 13485;
 • Przygotowanie i udział w przeglądach systemu zarządzania;
 • Organizacje i realizacje szkoleń z zakresu zarządzania jakością;
 • Udział w tworzeniu dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 oaz ISO 13485;
 • Weryfikację dokumentacji pod kątem zgodności z wymaganiami norm ISO 9001 oaz ISO 13485;
 • Pełnienie roli auditora wewnętrznego;
 • Realizacja planu audytów wewnętrznych, przygotowanie i udział w audytach wewnętrznych;
 • Reprezentowanie jednostki zapewniania jakości podczas audytów zewnętrznych klientów oraz jednostek certyfikujących;
 • Utrzymywanie kontaktu z jednostkami certyfikującymi oraz klientami w zakresie systemu zarządzania jakością;
 • Udział w kwalifikacji dostawców i podwykonawców, w tym przygotowanie i udział w audytach u dostawców/podwykonawców;
 • Nadzór nad implantacją działań korekcyjnych i korygujących, monitorowanie statusu i weryfikacja skuteczności podjętych działań;
 •  Nadzór nad wprowadzaniem zmian oraz monitorowanie skutków wprowadzonych zmian;
 • Udział we wdrażaniu zmian w dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz działań korygujących, w tym szkolenie pracowników;
 • Udział w aktualizacji ryzyk i szans;

Efektywna realizacja wymienionych powyżej zadań wymaga:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu technologii chemicznej, biotechnologii, farmacji lub pokrewne;
 • Minimum 2-letnie w pracy z jednostce posiadającej akredytację ISO 13485 w zakresie produkcji wyrobów medycznych;
 • Minimum roczne doświadczenie w audytowaniu, w tym audytowaniu dostawców;
 • Znajomość wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 13485,
 • Znajomość wymagań GMP w zakresie produkcji leków będzie atutem;
 • Umiejętność pracy z aktami prawnymi, wyciąganie wniosków, opracowywanie rekomendacji;
 • Bardzo dobra umiejętność współpracy oraz pracy projektowej;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, zadaniowość i terminowość;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Obsługa pakietu MS Office;

W zamian oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się organizacji o wysokich standardach działania;
 • Umowę o pracę oraz motywacyjny system premiowy;
 • Przeszkolenie stanowiskowe oraz wsparcie ze strony firmy;
 • Pracę w energicznym i wspierającym zespole;
 • Niezbędne narzędzia pracy.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV klikając przycisk:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami i nie zwracamy nadesłanych ofert.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez BLIRT S.A. zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLIRT S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365053, (dalej: "Spółka").
2. Dane kontaktowe Spółki: tel.: +48 58 739 61 50, fax: +48 58 739 61 51, adres e-mail [email protected]

 • Spółka przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie prawna art. 22 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych.

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • a. pracownicy oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu
7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne