Ta oferta pracy jest nieaktualna od 281 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy spedytor krajowy

 • Starachowice, świętokrzyskie
 • Specjalista
 • 18.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Firma Silvan Logistics jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw na rynku transportu chłodniczego w Polsce. Istniejemy od 2005 roku. Nasz zespół liczy ponad 180 specjalistów pracujących w oddziałach w Polsce i za granicą. Obszar naszego działania:

  Obszar naszego działania

  TRANSPORT DROGOWY
  TRANSPORT MORSKI
  LOGISTYKA KONTRAKTOWA
   
   
  Młodszy spedytor krajowy
  Miejsce pracy: Poznań, Starachowice

   

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z przewoźnikami oraz kierowcami,
  • organizowanie i nadzór nad realizacją procesów transportowych,
  • współpraca z działem handlowym w obszarze obsługi klienta. 

  OFERUJEMY:

  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  • atrakcyjny system wynagrodzenia,
  • możliwość awansu zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • wsparcie merytoryczne oraz cykl szkoleń z zakresu wiedzy branżowej. 

  WYMAGANIA:

  • znajomość branży TSL,
  • zdolność budowania dobrych i trwałych relacji biznesowych,
  • znajomość języka angielskiego mile widziana. 
  Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.
  W tytule maila prosimy podać nazwę stanowiska oraz lokalizację, której zgłoszenie dotyczy. 
  Prosimy o zamieszczenie w treści CV dodatkowej klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A."

  Jednocześnie informujemy, że wysyłając CV oświadcza Pan/i, iż został/a poinformowany/a o tym że:
  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego procesu rekrutacji jest Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A.
  2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji r.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A.