Oferta pracy

Młodszy Technolog ds. Ścieków

AQUANET S.A. O firmie

 • Koziegłowy (pow. poznański), wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 6 miesięcy temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Młodszy Technolog ds. Ścieków
(umowa na zastępstwo)
 • lider polskiej branży
  wod-kan
 • stabilna pozycja
  finansowa
 • blisko 900 specjalistów
  z różnych dziedzin
 • nowoczesne
  technologie

Za co będziesz odpowiedzialny

 • pełnienie nadzoru technologicznego nad procesem oczyszczania ścieków i gospodarką odpadami na terenie działalności Spółki, w tym:
  • interpretacje wyników analiz laboratoryjnych;
  • przygotowywanie raportów technologicznych;
  • rozwiązywanie problemów technologicznych i optymalizację procesu technologicznego;
  • dobór i optymalizacja dawkowanej chemii technologicznej;
  • planowanie kosztowe oraz ilościowe w zakresie technologii;
 • udział w opiniowaniu dokumentacji technologicznej dla realizowanych inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków;
 • udział w przygotowywaniu warunków przetargowych w zakresie technologicznym dla realizowanych przez Spółkę inwestycji;
 • konsultacje technologiczne w trakcie realizacji inwestycji oraz udział w rozruchach technologicznych obiektów i urządzeń.

Czego od Ciebie oczekujemy

 • wykształcenia wyższego o kierunku Inżynieria Środowiska lub pokrewnym;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków;
 • znajomości technologii gospodarki ściekowej i osadowej;
 • umiejętności interpretacji projektów budowlanych w zakresie branży technologii ściekowej;
 • znajomości urządzeń do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów;
 • prawa jazdy kat. B;
 • zaangażowania, rzetelności i odpowiedzialności.

CO OFERUJEMY

 • umowa o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • turnieje sportowe
 • karta sportowa
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • darmowe miejsca parkingowe
 • pakiet powitalny dla noworodków
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • profilaktyka
  zdrowotna
 • ubezpieczenie na życie
Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 27 stycznia br. 
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1  Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan po przez posłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.
 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne