Oferta pracy

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Młodszy Programista Testów Automatycznych, w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV” Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że: • administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł, • wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda, • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO, • moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów, • mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych, • mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem, • mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej, • moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych, • IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]
IGE-XAO Polska

Młodszych Programistów Testów Automatycznych

IGE-XAO PolskaO firmie

 • Kraków, Tarnów, Wadowice

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 04 lut 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

Programowanie testów automatycznych w środowisku TestComplete/Selenium do testowania aplikacji CAD/PLM

Nasze wymagania

 • znajomość VisualBasic lub innego języka skryptowego

 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz posługiwanie się dokumentacją

Mile widziane

 • znajomość TestComplete/Selenium

 • znajomość PowerShell

 • znajmość C++/C#

To oferujemy

 • bardzo interesującą pracę w międzynarodowym gronie specjalistów zgodnie z metodyką SCRUM

 • elastyczne godziny pracy

 • rozwój zawodowy obejmujący m.in. szereg szkoleń wewnętrznych

 • uczestnictwo w projektach realizowanych dla światowych potentatów przemysłu lotniczego i samochodowego

 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole

 • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

IGE-XAO Polska

IGE+XAO Polska sp. z o.o. producent i dostawca innowacyjnego oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych, układów automatyki i energetyki oraz wiązek kablowych zatrudni na umowę o pracę do siedziby w KRAKOWIE oraz do oddziałów w TARNOWIE

i WADOWICACH:

Przewiń do profilu firmy

 • Oferty zawierające:

 • - CV (w języku angielskim) oraz list motywacyjny

 • - mile widziane udokumentowanie obecnych osiągnięć

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Inżyniera Sprzedaży, w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”