WPP/410006/02/2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny dla podmiotów danych - kandydatów do pracy (UoP, UCP)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.

 

DANE KONTAKTOWE

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w organizacji, tj. Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Z Pełnomocnikiem można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub pod adresem e-mail: [email protected].

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

a)       W zakresie: informacji wynikających z przepisów prawa pracy, w tym danych kontaktowych - w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora, wynikających z Kodeksu Pracy, związanych z procesem rekrutacji;

 

a)       Niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)      Z zakresie danych niewymaganych przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną jest zgoda Kandydata;

2.       W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 

 

a)       W zakresie: imienia i nazwiska, informacji dotyczących Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz ewentualnych uprawnień zawodowych, danych kontaktowych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 

a)       Niezbędność przetwarzania danych przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 

b)      W zakresie danych niewymaganych, podanych przed kandydata fakultatywnie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b)      Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata;

3.       Weryfikacja kwalifikacji i umiejętności, w szczególności poprzez testy kompetencyjne, zadania merytoryczne, testy językowe itp. – podczas spotkania rekrutacyjnego, w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja predyspozycji i kwalifikacji istotnych na danym stanowisku pracy.

4.       Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych w tym również na inne lub podobne stanowiska.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

5.       Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z procesem rekrutacji.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

6.       Monitoring wizyjny w obszarze przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz rejestracja wejść i wyjść do pomieszczeń zarządzanych przez Administratora.

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.       Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz innym spółkom należących do grupy kapitałowej S&T AG, o ile zachodzi uzasadniony interes Administratora

2.       Operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy na wypadek, gdyby spółka musiała powtórzyć proces rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie w przez czas wymagany przepisami prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.       Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

2.       Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

3.       Prawo uzyskania kopi danych.

4.       Prawo do sprostowania.

5.       Prawo do usunięcia danych.

6.       Prawo do ograniczenia przetwarzania.

7.       Prawo do przenoszenia danych.

8.       Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.

9.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie punktów 1 a) albo 2 a) jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

S&T

Mobilny Inżynier serwisu [rekrutacja prowadzona online]

S&T O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 3 maj 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista
Mobilny Inżynier serwisu
Miejsce pracy: Wrocław
WPP/410006/02/2020

Kogo szukamy?

Specjalisty IT, który na terenie miasta i w okolicach będzie świadczyć usługi wsparcia technicznego dla wybranych klientów. W zamian za samochód, laptop i telefon zależy nam na Twojej dyspozycyjności i gotowość do pracy w trybie 24/7.

Jakie będę Twoje główne obowiązki?

 • Wyjazdy do klientów w celu montażu, naprawy bądź konserwacji urządzeń dostarczanych przez S&T
 • Diagnoza i rozwiązywanie problemów związanych ze środowiskiem Microsoft
 • Konfiguracji sieci (switche, routery)
 • Wsparcia klienta biznesowego
 • Współpracy z międzynarodowym środowiskiem (Helpdeski i użytkownicy)

Czego od Ciebie oczekujemy

 • Doświadczenia w pracy jako inżynier mobilny   
 • Gotowości do pracy w trybie dyżurowym (24/7)
 • Znajomości angielskiego na poziomie komunikatywnym (it’s a must)
 • Bardzo dobrej znajomości i zrozumienia infrastruktury IT  
 • Doświadczenia w zakresie instalacji sprzętu oraz rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem Microsoft
 • Wiedzy technicznej umożliwiającej identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem oraz sieciami komputerowymi 
 • Gotowości do pracy ze „śrubokrętem”
 • Prawo jazdy kat. B

Dlaczego powinieneś do nas aplikować?

 • Ponieważ będziesz miał stabilną i bezpieczną pracę i samochdód służbowy 
 • Będziesz pracować w terenie, a zadania będą różnorodne 
 • Będziesz miał samodzielne stanowisko, duże zaufanie i swobodę w działaniu  
 • Dodamy Ci pakiet świadczeń pozapłacowych (Multisport, Medicover)
 • Możliwość nauki angielskiego Tutlo
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowych doświadczeń w firmie (szkolenia specjalistyczne) oraz możliwość rozwoju zawodowego

Jakie są kolejne kroki rekrutacji?

 • Rozmowa telefoniczna + test z wiedzy
 • Rozmowa z rekruterem i managerem odpowiedzialnym za projekt  
 • Zatrudnienie w S&T
Mobilny Inżynier serwisuNumer ref.: WPP/410006/02/2020

Kogo szukamy?

Specjalisty IT, który na terenie miasta i w okolicach będzie świadczyć usługi wsparcia technicznego dla wybranych klientów. W zamian za samochód, laptop i telefon zależy nam na Twojej dyspozycyjności i gotowość do pracy w trybie 24/7.

Jakie będę Twoje główne obowiązki?

 • Wyjazdy do klientów w celu montażu, naprawy bądź konserwacji urządzeń dostarczanych przez S&T
 • Diagnoza i rozwiązywanie problemów związanych ze środowiskiem Microsoft
 • Konfiguracji sieci (switche, routery)
 • Wsparcia klienta biznesowego
 • Współpracy z międzynarodowym środowiskiem (Helpdeski i użytkownicy)

Czego od Ciebie oczekujemy

 • Doświadczenia w pracy jako inżynier mobilny   
 • Gotowości do pracy w trybie dyżurowym (24/7)
 • Znajomości angielskiego na poziomie komunikatywnym (it’s a must)
 • Bardzo dobrej znajomości i zrozumienia infrastruktury IT  
 • Doświadczenia w zakresie instalacji sprzętu oraz rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem Microsoft
 • Wiedzy technicznej umożliwiającej identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem oraz sieciami komputerowymi 
 • Gotowości do pracy ze „śrubokrętem”
 • Prawo jazdy kat. B

Dlaczego powinieneś do nas aplikować?

 • Ponieważ będziesz miał stabilną i bezpieczną pracę i samochdód służbowy 
 • Będziesz pracować w terenie, a zadania będą różnorodne 
 • Będziesz miał samodzielne stanowisko, duże zaufanie i swobodę w działaniu  
 • Dodamy Ci pakiet świadczeń pozapłacowych (Multisport, Medicover)
 • Możliwość nauki angielskiego Tutlo
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowych doświadczeń w firmie (szkolenia specjalistyczne) oraz możliwość rozwoju zawodowego

Jakie są kolejne kroki rekrutacji?

 • Rozmowa telefoniczna + test z wiedzy
 • Rozmowa z rekruterem i managerem odpowiedzialnym za projekt  
 • Zatrudnienie w S&T

Ogłoszenie archiwalne