Administratorem danych osobowych jest  ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości. Dane kontaktowe: ELFEKO S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: [email protected], tel.: 58 663 16 64, fax: 58 623 00 50. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: [email protected], Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na potrzeby zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym również przyszłych rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia) w zakresie wskazanym przez Administratora – jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu lub niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe przekazywane mogą być odbiorcom danych działającym w imieniu lub na zlecenie Administratora oraz podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem, tj. upoważnionym pracownikom Administratora, dostawcom usług IT, a także dostawcom usług HR – na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak 1 roku od momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a ponadto cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.   
Eksploatator Sp. z o. o.

Monter instalacji sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych

Eksploatator Sp. z o. o. O firmie

 • Sportowa 25, 83-010 Rotmanka, Polska

  Rotmanka (pow. gdański), pomorskie
 • Ważna jeszcze 24 dni
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
EKSPLOATATOR SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Monter instalacji sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych
 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Branża: wodociągowo-kanalizacyjna;

 

 

Firma z wieloletnim doświadczeniem w branży wod-kan , znajdująca się w bliskiej odległości od Gdańska poszukuje kandydata na stanowisko:
Monter instalacji sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych

Opis stanowiska:

 • Odczyt wodomierzy;
 • Montaż, demontaż, regulacja, naprawa i serwisowanie instalacji i urządzeń wod – kan na realizowanych projektach;
 • Wykonywanie pracy zgodnie z dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń;
 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na realizowanych projektach.

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Wykształcenie minimum zawodowe;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Możliwość przyuczenia;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Świadczenia socjalne.

Oferty prosimy kierować wyłącznie poprzez kliknięcie „Aplikuj teraz”

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz przyszłych rekrutacji.
Proszę o zawarcie w swojej aplikacji zgody o następującej treści:
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  gromadzonych przez Administratora – ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości, oraz wskazanych przez niego odbiorców danych jak i podmioty trzecie z nim współpracujące na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania, dla jakich są one gromadzone (przeprowadzenia procesu rekrutacji)”.
EKSPLOATATOR SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Monter instalacji sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych
 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Branża: wodociągowo-kanalizacyjna;

 

 

Firma z wieloletnim doświadczeniem w branży wod-kan , znajdująca się w bliskiej odległości od Gdańska poszukuje kandydata na stanowisko:
Monter instalacji sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych

Opis stanowiska:

 • Odczyt wodomierzy;
 • Montaż, demontaż, regulacja, naprawa i serwisowanie instalacji i urządzeń wod – kan na realizowanych projektach;
 • Wykonywanie pracy zgodnie z dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń;
 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na realizowanych projektach.

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Wykształcenie minimum zawodowe;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Możliwość przyuczenia;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Świadczenia socjalne.

Oferty prosimy kierować wyłącznie poprzez kliknięcie „Aplikuj teraz”

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz przyszłych rekrutacji.
Proszę o zawarcie w swojej aplikacji zgody o następującej treści:
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  gromadzonych przez Administratora – ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości, oraz wskazanych przez niego odbiorców danych jak i podmioty trzecie z nim współpracujące na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania, dla jakich są one gromadzone (przeprowadzenia procesu rekrutacji)”.

Ogłoszenie archiwalne