Monter kadłubów okrętowych

 • Gdynia, pomorskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 11.02.2019
 • Ważna jeszcze 17 dni (do 13.03.2019)
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  CRIST S.A. jest w tej chwili jedną z najszybciej rozwijających się firm branży stoczniowej, która doskonale radzi sobie z niepewnością i ryzykiem jakie niesie ze sobą szeroko pojęta gospodarka morska. W ostatnich latach spółka z powodzeniem realizuje kolejne, coraz bardziej zaawansowane technologicznie projekty, przez co jest stawiana na równi z najlepszymi stoczniami w Europie. Dzięki międzynarodowej współpracy ze stoczniami oraz armatorami, spółka doskonale orientuje się w potrzebach rynku, stąd jej wyraźny zwrot w kierunku technologii off-shore, która na dzień dzisiejszy jest domeną firmy. CRIST jest połączeniem wieloletniego doświadczenia, kunsztu inżynierskiego oraz innowacyjności – poczynając od produkcji aż po kadrę menedżerską.
   

  Obecnie poszukujemy:

  Monter kadłubów okrętowych
  Miejsce pracy: Gdynia
  Nr ref.: Nr. Ref CMKO/01/19

  Wymagania

  • Minimalne doświadczenie zawodowe w branży metalowej
  • Podstawowa znajomość rysunku technicznego
  • Mile widziany kurs palenia i sczepiania elektrycznego potwierdzony certyfikatem

  Opis czynności:

  • Udział w montażu elementów według dostarczonej dokumentacji
  • Oszlifowanie krawędzi powierzchni po cięciu palnikiem

   

  Oferujemy

  • Współpracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Gwarantowaną ciągłość współpracy
  • Interesujące wyzwania zawodowe i możliwości rozwoju
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Dobrą lokalizację - 10 minut od SKM
  • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
  Nie wymagamy CV, a osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Przyjęć droga telefoniczną (58 778 67 52).

  Ewentualne CV prosimy o wysłanie poprzez przycisk Aplikuj pod ogłoszeniem w tytule wpisując numer referencyjny CMKO/01/19.
   Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  Więcej informacji o firmie:

  Pracodawca nie wymaga CV
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
   
  Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Crist spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, (81-336) – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „CRIST S.A.”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”)
   
  Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.
  Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
   
  CRIST S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji z Państwa udziałem, zgodnie z zakresem wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz spełnienia wszelkich wymogów przepisów prawa związanych z tym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  
   
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do nawiązania stosunku pracy. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacji.
   
  Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę do zatrudnienia lub świadczenia pracy na rzecz CRIST S.A.
   
  Jeżeli Państwa dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, zostały one pozyskane od innych pracowników lub osób trzecich w wyniku polecenia, z publicznych źródeł np. w postaci portali rekrutacyjnych, a także od partnerów CRIST S.A. wspierających procesy rekrutacyjne. Dotyczy to takich Państwa danych osobowych, jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i innych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.
   
  Odbiorcy danych osobowych
   
  W toku normalnego prowadzenia działalności CRIST S.A. może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na CRIST S.A. obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje podmioty wspierające CRIST S.A. w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym spółki z grupy.
   
  Czas przetwarzania danych
   
  Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
   
  Przysługujące Państwu prawa
   
  W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:
  1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
  2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo CRIST S.A.
  6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez CRIST S.A. naruszają prawo.
  W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, CRIST S.A. dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.
   
  Postanowienia końcowe
   
  Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez CRIST S.A.. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności. 
   
  W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected], lub listownie na adres siedziby.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.