Ta oferta pracy jest nieaktualna od 118 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Monter - Operator w Gazowym Pogotowiu Technicznym

 • Rembelszczyzna (pow. legionowski), mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-12-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 3000 osobom w 49 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.


  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  poszukuje obecnie osoby do
  Oddziału w Rembelszczyźnie
  na stanowisko
  Monter-Operator
  w Gazowym Pogotowiu Technicznym
  Miejsce pracy: Rembelszczyzna (pow. legionowski)
  Nr ref. 281/R/2018

  DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

  • zapewnienie bezawaryjnego działania infrastruktury przesyłowej w celu utrzymania sprawności technicznej systemu przesyłowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami
  • udział w pracach związanych z zabezpieczeniem miejsca prac przy remontach i inwestycjach na sieci przesyłowej realizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz siłami własnymi
  • prace związane z montażem, demontażem, remontem, konserwacją urządzeń i wyposażenia systemu przesyłowego
  • wykonywanie prac montażowych oraz eksploatacyjnych zgodnie z SESP, w tym zakwalifikowanie do czynności gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
  • zabezpieczenie i usuwanie awarii i nieszczelności infrastruktury systemu przesyłowego
  • udział w rozruchach infrastruktury systemu przesyłowego
  • wykonywanie prac przy użyciu maszyn budowlanych, środków transportu oraz specjalistycznych urządzeń i narzędzi w celu zapewnienia sprawności technicznej infrastruktury systemu przesyłowego
  • wykonywanie zadań przy wykorzystaniu wiedzy fachowej z własnego zakresu działania
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz realizacja dodatkowych zadań wynikających z bieżących potrzeb

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

  • wykształcenia zasadniczego technicznego lub średniego technicznego
  • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w serwisowaniu lub montażu urządzeń, instalacji itp.
  • ogólnej wiedzy w zakresie mechaniki, elektryki, znajomości rysunku technicznego
  • świadectwa energetycznego grupa 3 eksploatacja – warunek konieczny w momencie zatrudnienia
  • znajomości pakietu office w zakresie programów word i excel
  • czynnego prawa jazdy kat. B, C
  • gotowości do pracy w równoważnym czasie pracy i do wyjazdów służbowych
  • odporności na stres
  • umiejętności pracy pod presją czasu,
  • dobrej organizacja pracy własnej
  • umiejętności pracy w zespole
  • odpowiedzialności

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

  • wykształcenie zasadnicze o kierunku: monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik, elektromechanik
  • wykształcenie średnie techniczne o kierunku: budowlanym, ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej, technologii maszyn, mechanicznym, mechatronicznym, elektromechanicznym
  • minimum 1 rok doświadczenia przy eksploatacji sieci lub instalacji gazowych, serwisowanie, montaż urządzeń
  • znajomość budowy armatury, czytanie schematów technicznych
  • posiadanie świadectwa energetycznego grupa 1 eksploatacja
  • posiadanie uprawnień do obsługi koparek, wózków jezdniowych, suwnic lub HDS
  • prawo jazdy kat. C+E
  • gotowość do pełnienia dyżurów domowych
  DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU ZYSKASZ
  możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskimkonkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracyprofesjonalne narzędzia pracyprywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)pracowniczy program Emerytalnydofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcychdofinansowanie do wypoczynku
  Miejsce świadczenia pracy:
  Oddział w Rembelszczyźnie
  Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna

  Oferty prosimy nadsyłać do:
  28 grudnia 2018 r.
   
  Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i wskazaniem odpowiedniego numeru referencyjnego za pomocą przycisku:

  Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

   

  W składanej ofercie pracy prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

   

  W przypadku gdyby chciał Pani/Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.”

  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych


  Po co nam dane osobowe?

  Szukamy kandydatów do pracy w naszej spółce. Dane, które zbieramy o Pani/Panu są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu oceny przydatności do pracy oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

  Z kim dzielimy się danymi?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

  Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

  Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Pani/Pana dane osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f), polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

  Jak długo będziemy przetwarzać dane?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a także później nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenie procedury rekrutacyjnej.
  Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy, a także później nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenie ww. okresu.

  Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy
  • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebarane nieprawidłowe dane.
  • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych
  • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa

  Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?

  Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez:

  [email protected]