Ta oferta pracy jest nieaktualna od 251 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Monter Urządzeń Dźwigowych

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 13.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  OTIS Spółka z o. o., działająca od ponad 150 lat na rynku dźwigowym, specjalizująca się w sprzedaży, montażu i serwisie wind, schodów oraz chodników ruchomych poszukuje Kandydata na stanowisko:

  Monter Urządzeń Dźwigowych

  Zakres obowiązków:

  • Montaż i uruchamianie urządzeń dźwigowych oraz schodów ruchomych zgodnie z instrukcją montażu,
  • Przeprowadzanie remontów urządzeń dźwigowych,
  • Współpraca z klientami firmy, w szczególności z inżynierami i kierownikami budów,
  • Dbanie o porządek w miejscu pracy oraz przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i jakości pracy,
  • Zapewnienie najwyższej jakości wykonania powierzonych obowiązków.

  Oczekujemy:

  • Min. Rocznego doświadczenia na stanowisku montera w branży urządzeń dźwigowych,
  • Doświadczenia w montażu, instalacji urządzeń mechanicznych, elektrycznych,
  • Wykształcenia średniego – z zakresu mechaniki i/lub elektryki,
  • Uprawnień SEP do 1 KV,
  • Czynnego prawa jazdy kat. B,
  • Sumienności oraz dokładności,
  • Umiejętności pracy w zespole,
  • Chęci do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub współpracę na podstawie działalności gospodarczej (podwykonawstwo),
  • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia,
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Niezbędne narzędzia pracy,
  • Atrakcyjny pakiet benefitów dodatkowych,
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
  aplikuj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88,. zwana dalej „Administratorem”;
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.: tel.: 22 60 79 500 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej email: [email protected]
  3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, jeżeli wyrażono na to zgodę.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą spółki grupy kapitałowej United Technologies Corporation oraz podmioty spoza grupy kapitałowej United Technologies Corporation, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wiążących reguł korporacyjnych grupy kapitałowej United Technologies Corporation zatwierdzonych decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 sierpnia 2017 r.nr: DESiWM/DEC 91/17/60990;
  6. osoba, której dane dotyczą może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kontaktując się z administratorem danych osobowych.
  7. dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
  8. osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresie wykonania żądania.
  9. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. W celu uczestnictwa w procesie rekrutacji podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.