Ta oferta pracy jest nieaktualna od 319 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Monter Urządzeń Elektronicznych

 • Oława, Wrocław, Czernica (pow. wrocławski), dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się ponad 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Od 2014 r. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

  W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym poszukujemy osobę zainteresowaną pracą na stanowisku:

  MONTER URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
  Miejsce pracy: Czernica koło Wrocławia

  Zakres zadań:

  • Montaż urządzeń i pakietów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez zakład oraz montaż całościowy tych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną.
  • Wykonywanie pomiarów wyrobów produkowanych zgodnie z WT (Wymagania Techniczne).

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. zasadnicze – monter urządzeń elektronicznych lub technik elektronik.
  • Doświadczenie w montażu urządzeń elektronicznych.
  • Znajomość zagadnień związanych z montażem SMD.
  • Doświadczenie w naprawie i uruchamianiu układów elektronicznych.
  • Umiejętność obsługi komputera w zakresie użytkowania programatorów urządzeń elektronicznych.
  • Zdolności manualne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Sumienność i dokładność.
  • Dbanie o wysoką jakość pracy.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy.
  • Możliwości rozwoju zawodowego.
  • Ciekawe wyzwania zawodowe.
  • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów dla dzieci, korzystanie na preferencyjnych warunkach z zakładowego kompleksu turystycznego w Świeradowie-Zdrój).
  List motywacyjny oraz CV,z dopiskiem 
  ,,Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniuPowyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO."


  proszę składać na adres Spółki:

  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
  Dział Kadr i Wynagrodzeń
  ul. Fabryczna 12
  55-003 Czernica,
  lub za pomocą Aplikuj

  Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142
  Kontakt mailowy: Aplikuj
  Klikając przycisk ,,Aplikuj", ,,Aplikuj teraz" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy (55-003) ul. Fabryczna 12, na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej ,,RODO", oświadczasz, iż wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibvą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, swoich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Powyższa zgoda zostaje wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 14 pkt 11 RODO.
   
  Jeżeli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: ,,Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A."
   
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/aś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
   
  W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] i [email protected]
   
  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że: 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności
  Nr 2 S.A. z  siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej „WZŁ-2 S.A”, „Administratorem”.
  2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: [email protected]).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
  4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
  5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
  7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
  8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
  10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
  12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu
  z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem [email protected]).