Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Motorniczy

MPK Poznań Sp. z o.o.O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.
Lider na rynku usług przewozowych miasta Poznania i okolic
 
poszukuje kandydata na stanowisko:
Motorniczy - kurs na pozwolenie do kierowania tramwajem z gwarancją zatrudnieniaNumer ref.: MPK-38/2020

MPK Poznań Sp. z o.o. organizuje kursy na pozwolenie do kierowania tramwajem z gwarancją zatrudnienia w Spółce na stanowisku Motorniczego.


Główne obowiązki kierujących pojazdami: bezpieczny przewóz pasażerów na liniach komunikacyjnych Spółki, zgłaszanie zauważonych w czasie jazdy usterek i uszkodzeń pojazdu, informowanie pracowników nadzoru ruchu o wystąpieniu utrudnień na trasie, obsługa klienta;

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • chęci podjęcia pracy w Spółce na stanowisku motorniczego po kursie
 • posiadania wykształcenia min. zawodowego
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • ukończonych 21 lat
 • niekaralności
 • odporności na stres
 • dyspozycyjności
 • umiejętności komunikowania się, sumienności oraz wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy, umowę o pracę,
 • współfinansowanie kursu prawa jazdy,
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach,
 • pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników, w tym karta multisport
 • preferencyjne warunki korzystania z usług własnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w MPK Poznań informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 618396000  i za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 618396061 i za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy  w zakresie wymienionym w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz w przypadku podania dodatkowych, niewymaganych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy danych osobowych kandydatów –  również te dane, będą przetwarzane przez administratora w celu:

  a) przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w MPK Poznań - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO w przypadku danych wymienionych w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust.1 lit a RODO w przypadku danych innych niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu Pracy),

  b) w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów innych obecnych lub przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a RODO),

  c) innym niż wymienionym w lit a) i b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zaproponowania innego stanowiska leżącego w kompetencjach kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO).

 4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane uzyskane od kandydata będą przetwarzane, co do zasady, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, chyba, że wyrażono zgodę , o której mowa w pkt. 3 lit b, przez okres 12 miesięcy, lub w razie podjęcia takiej informacji, przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z procesem rekrutacji. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez kandydata dane podane przez niego w trakcie rekrutacji będą przetwarzane przez okres i na zasadach związanych z istnieniem stosunku pracy.  Jeśli chodzi o materiały archiwalne, dane będą przetwarzane minimalnie przez czas wynikający z przepisów.
 6. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody dotyczącej zakresu danych podawanych poza zakresem wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w każdym momencie poprzez zawiadomienie administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podanie danych wymaganych przez pracodawcę w procesie rekrutacji jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie wymaganych przez pracodawcę danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. Kandydaci do pracy w MPK Poznań posiadają prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Kandydaci do pracy w MPK Poznań mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aplikacje na kurs rozpatrywane są przez okres całego roku.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy