Ta oferta pracy jest nieaktualna od 146 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Murarz

 • Niemcy
 • Pracownik fizyczny
 • 2019-01-23

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA sp. z o. o.
  Murarz

  Zapewniamy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie według niemieckich stawek
  • terminową wypłatę wynagrodzenia
  • zakwaterowanie bez obciążeń
  • odzież i obuwie ochronne
  • pełne ubezpieczenie w Polsce
  • podatek dochodowy odprowadzany w Niemczech

  Wymagania:

  • udokumentowane doświadczenie zawodowe – min. 2 lata
  • realizacja prac murarskich na wysokim poziomie
  • znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie
  • dyscyplina i umiejętność pracy w zespole

  WYMIAR ETATU
  pełny
  LICZBA WAKATÓW
  15
  MIN. DOŚWIADCZENIE
  2 lata

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącej rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie moich danych osobowych, które zostały zawarte w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym (cv, list motywacyjny), a obejmujących: - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (np. imię i nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie), których podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji oraz - inne dane niż wskazane w Kodeksie pracy (np. dane kontaktowe, wizerunek, zainteresowania, stan rodzinny), których podanie jest dobrowolne i nie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres [email protected]

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie moich danych osobowych, które zostały zawarte w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym (cv, list motywacyjny), a obejmujących: - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (np. imię i nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie), których podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji oraz - inne dane niż wskazane w Kodeksie pracy (np. dane kontaktowe, wizerunek, zainteresowania, stan rodzinny), których podanie jest dobrowolne i nie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres [email protected]

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów.

  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji
  - w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (dotyczy to danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy m.in. Pani/Pana imię i nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie);
  -na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (dotyczy to m.in. takich danych jak: Pani/Pana dane kontaktowe, wizerunek, zainteresowania, stan rodzinny), które zostały zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym cv, list motywacyjny lub w Kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie; podanie dodatkowych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
  b)prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
  c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
   
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
   
  a) na zlecenie administratora tj.:
  • podmiotom zapewniającym obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania,
  • świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora w kraju i za granicą,
  • dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
  • dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami,
  b)organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
   
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
   
  4. Decyzje dotyczące rekrutacji nie będą się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
   
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
   
  a) do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan bierze udział poprzez przekazanie Administratorowi swojego zgłoszenia rekrutacyjnego obejmującego cv, list motywacyjny lub wypełniony Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 3 lat od dnia przekazania Administratorowi swojego zgłoszenia rekrutacyjnego obejmującego cv, list motywacyjny lub wypełniony Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
   
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   
  a)dostępu do danych
  b) żądania ich sprostowania,
  c)usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  d)wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
   
  Zgodnie z art. 77 RODO Pani/Pan może wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo (www.giodo.gov.pl).
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a)         przeprowadzenia procesu rekrutacji

  -      w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (dotyczy to danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy m.in. Pani/Pana imię i nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie);

  -      na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (dotyczy to m.in. takich danych jak: Pani/Pana dane kontaktowe, wizerunek, zainteresowania, stan rodzinny), które zostały zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym cv, list motywacyjny lub w Kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie; podanie dodatkowych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;

  b)         prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

  c)         ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

   

  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe

  a)         na zlecenie administratora tj.:

  • podmiotom zapewniającym obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania,
  • świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora w kraju i za granicą,
  • dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
  • dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami,

  b)         organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   

  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

  4. Decyzje dotyczące rekrutacji nie będą się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

  a) do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan bierze udział poprzez przekazanie Administratorowi swojego zgłoszenia rekrutacyjnego obejmującego cv, list motywacyjny lub wypełniony Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 3 lat od dnia przekazania Administratorowi swojego zgłoszenia rekrutacyjnego obejmującego cv, list motywacyjny lub wypełniony Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a)       dostępu do danych

  b)       żądania ich sprostowania,

  c)       usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

  d)       wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

   

  Zgodnie z art. 77 RODO Pani/Pan może wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo (www.giodo.gov.pl).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.