Oferta pracy

Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected] Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

Naczelnik Działu Projektowania

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • Ważna jeszcze 12 dni
  do: 19 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowy nadzór merytoryczny nad dokumentacją projektową i dokonywanie analizy projektu, w tym.: dokumentacji projektowej, technologicznej, wykonawczej oraz zachodzących w niej zmian, kryterialnej oceny poszczególnych faz projektu, technologii przebiegu prac, wdrażanych innowacji technicznych,

 • opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentowanie operacji budowlano-montażowych i zastosowanych materiałów,

 • udział w odbiorach dokumentacji projektowej i odbiorach robót,

 • udział w egzekwowaniu zapisów umownych z wykonawcami oraz ewentualnych roszczeń gwarancyjnych,

 • prowadzenie korespondencji projektowej, w tym uzgodnień z instytucjami państwowymi,

 • pośredniczenie w zawieraniu umów z głównymi właścicielami lub zarządcami infrastruktury (tj. GDDKiA, zarządy dróg, nadleśnictwa, starostwa powiatowe, urzędy gmin, operatorzy infrastruktury),

 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy biurem budowy, biurem projektów, inżynierem i zamawiającym,

 • udział w procesie rozliczania finansowego projektu, nadzór nad aktualnym wykorzystaniem budżetów projektów,

 • przegląd dokumentacji budowy w zakresie umów, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

 • kierowanie pracą działu i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności budowlanej (mile widziana kolejowa),

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i projektowania (w specjalności inżynierii kolejowej),

 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z opracowywaniem i sprawdzaniem dokumentacji projektowej,

 • biegła obsługa programów MS Office (Excel. Word), AutoCad oraz wspomaganie projektowania CAD,

 • znajomość prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, standardów FIDIC, k.p.a.,

 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych,

 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • znajomość obsługi systemów typu ERP (preferowana znajomość IFS Applications).

To oferujemy

 • umowę o pracę,

 • prywatną opiekę medyczną,

 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne i kart sportowych,

 • pracę w prężnie działającej firmie, o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • zniżki kolejowe,

 • dodatkowy dzień wolny - Święto Kolejarza (25 XI),

 • eventy i pikniki,

 • deputat branżowy,

 • udział w PPK,

 • możliwość wykorzystania samochodu do celów prywatnych.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • spotkania integracyjne

 • służbowy samochód do użytku prywatnego

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dodatkowy urlop

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należące do Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 65-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Naczelnik Działu Projektowania (infrastruktura kolejowa - branża kolejowa).

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje