Ta oferta pracy jest nieaktualna od 166 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Naczelnik Wydziału ds. Wymogu Kapitałowego i Raportowania

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-01-07

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Naczelnik Wydziału ds. Wymogu Kapitałowego i Raportowania
  Miejsce pracy: Warszawa
  149/2018
  Główne zadania:
  • Nadzorowanie oraz monitorowanie sporządzania raportów zarządczych oraz sprawozdawczości obligatoryjnej Banku i Grupy Kapitałowej w zakresie:
   1. Limitów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie ryzyka koncentracji kredytowej,
   2. Wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego oraz kapitału wewnętrznego z tytułu, ryzyka koncentracji i ryzyka rezydualnego,
   3. Obligatoryjnych sprawozdań - pakiet COREP, IPLOSSES, LEVERAGE, LE,
   4. Informacji dotyczących adekwatności kapitałowej.
  • Nadzorowanie pozyskiwania danych z systemów informatycznych Banku oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej, weryfikowanie jakości i zgodności pozyskanych danych oraz przetwarzanie ww. dane na potrzeby w/w raportów i opracowań.
  • Aktualizacja i rozwój przepisów wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowe, w tym:
   1. Limitów koncentracji,
   2. Wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego oraz kapitału wewnętrznego z tytułu, ryzyka koncentracji i ryzyka rezydualnego.
  • Rozwój i merytoryczny nadzór nad systemami służączymi do wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego oraz generowania sprawozdawczości obligatoryjnej.
  • Kierowniczy udział w sporządzaniu zarządczych raportów dotyczących portfela kredytowego Banku i Grupy Kapitałowej.

   

  Wymagania:
  • min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki ekonomiczne w tym metody ilościowe, matematyka,
  • współudział przy projektowaniu/modyfikacji rozwiązań informatycznych służących wyznaczaniu wymogu kapitałowego oraz limitów koncentracji zaangażowań kredytowych,
  • umiejętność sporządzania sprawozdań COREP, LE, LR,
  • bardzo dobra znajomość Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w zakresie ryzyka kredytowego,
  • znajomość języka angielskiego, w tym specjalistycznego słownictwa z zakresu ryzyka kredytowego,
  • biegła znajomość MS Office,
  • znajomość SQL oraz VBA.
  Oferujemy:
  • wynagrodzenie zasadnicze na poziomie rynkowym
  • prywatną opiekę medyczną,
  • pracę w Banku z polskim kapitałem,
  • Pracowniczy Program Emerytalny,
  • ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
  • możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
  Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ poniżej
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy oraz formularzu rekrutacyjnym, lub przez wskazanie konkretnych danych, które będą przetwarzane, np. w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, itp.) w celu udziału w procesie rekrutacji przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

   

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81.Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz wyrazić wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji. Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych - art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected]. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.