Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Naczelnik Wydziału Kredytów

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Kierownik
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

  zatrudni na stanowisko

  Naczelnik Wydziału Kredytów

  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Opis stanowiska:

  • aktywne zarządzanie zespołem pracowników kredytowych,
  • inicjowanie kontaktów i pozyskiwanie nowych Klientów dla Banku,
  • nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu kredytowego w ramach zarządzanego wydziału oraz oddziałów banku,
  • weryfikacja merytoryczna prawidłowości analiz kredytowych wypracowanych w ramach nadzorowanego zespołu,
  • podejmowanie decyzji kredytowych w ramach indywidulanych kompetencji kredytowych,
  • opracowywanie przepisów wewnętrznych z obszaru zarządzania procesem kredytowym,
  • inicjowanie i wdrażanie nowych produktów kredytowych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub finansowe),
  • preferowane 5 letnie doświadczenie w pracy w Banku lub instytucji finansowej
   w obszarze zarządzania procesem kredytowym, w tym min. 2 letnie doświadczenie
   w pracy na stanowisku menadżerskim,
  • preferowane doświadczenie w obszarze zarządzania procesem kredytowym, w tym:
  • doświadczenie i samodzielność w tworzeniu procedur dotyczących procesu kredytowego, w tym w szczególności zasad oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta oraz prawnych form zabezpieczeń,
  • znajomość rekomendacji i uchwał KNF oraz  przepisów prawa powszechnego
   z zakresu procesu kredytowego,
  • dobra znajomość pakietu MS Office,
  • poszukujemy osoby zmotywowanej, zaangażowanej, z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi.

  Oferujemy:

  • pracę w Banku z polskim kapitałem,
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w dynamicznie rozwijającej się instytucji,
  • możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 31.07.2018 r.
  klikając w przycisk aplikowania.

  W przesłanym CV proszę zamieścić klauzulę o następującej treści:

  „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz, zawartych w przesłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego.”

  Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy (ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz).
  2. Inspektorem ochrony danych w Banku jest pracownik dostępny pod adresem: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi procesu rekrutacji w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Podstawą prawna przetwarzania jest:

  1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

  2) podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

  3) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przekazanych danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

  4) dochodzenie lub obrona praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo nieodpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Okres przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych – zakończenia procesu rekrutacji.
  3. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi żądania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.