Ta oferta pracy jest nieaktualna od 138 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Nastawiacz maszyn

 • Błonie, Pass (pow. warszawski zachodni; gm. Błonie), mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Poszukujemy kandydata na stanowisko:

  Nastawiacz maszyn
  Miejsce pracy: Błonie (okolice), Pass (pow. warszawski zachodni; gm. Błonie)

  Opis stanowiska:

  • wykonywanie regulacji, przezbrojeń maszyn, uruchamianiu linii
  • ustawianie parametrów maszyn według dokumentacji procesowej
  • stały nadzór nad parametrami produkcji
  • raportowanie wyników produkcji oraz poziomu odpadu
  • zarządzanie zespołem kilku osób
  • planowanie i podział zadań na podstawie planu produkcji
  • nadzór, kontrola jakości wykonywanych zadań
  • dbałość o zachowanie standardów jakościowych zgodnych ze specyfikacją produkcji
  • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej

  Wymagania:

  • dokładność, sumienność, uczciwość, operatywność, spostrzegawczość i nastawienie na wynik
  • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata
  • zaangażowanie i utożsamianie się z firmą
  • bardzo dobra organizacja pracy, bezpieczne, efektywne i dobre jakościowo wykonywanie zadań produkcyjnych
  • umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy:

  • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach równoważnego systemu pracy i umowę o pracę
  • pracę w stabilnej, ciągle rozwijającej się firmie
  • system wynagradzania – wynagrodzenie wg stawki godzinowej brutto
  • pakiet socjalny
  • kartę ubezpieczenia medycznego i lekowego
  • dodatek na dojazdy do pracy

  Oferty zawierające CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
  aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

  Ushio Poland Sp. z o.o. 
  05-870 Błonie, 
  Pass ul. Stefana Batorego 17


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ushio Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Passie ul. Stefana Batorego 17, 05-870 Błonie moich danych osobowych w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV i załączoną dokumentacją, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ”Nastawiacz maszyn” W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji zgoda powyższa dotyczy również przetwarzania udostępnionych przeze mnie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania umowy o pracę, przez okres niezbędny do realizacji w/w zadań.
   
  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam(-em) poinformowana(-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również prawie do wycofania wyrażonej wyżej zgody w dowolny momencie. Jest mi wiadome, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  INFORMACJA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ushio Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Passie przy ul. Stefana Batorego 17, 05-870 Błonie.
  2.  Z Administratorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: [email protected]
  3.  Ushio Poland Sp. z o.o. przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacyjnego:
   1. na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w zakresie wskazanym w tym przepisie;
   2. na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana w zakresie pozostałych danych ujawnionych w oświadczeniu i załączonej dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko „Nastawiacz maszyn”.
  6. Jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu, w którym Ushio Poland Sp. z o.o. jest stroną, do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO: prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w punkcie 3 lit. a niniejszej informacji. Niezrealizowanie obowiązku skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem Pani/Pana aplikacji;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
   w formie profilowania.