Ta oferta pracy jest nieaktualna od 25 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

National Key Account Manager - Business Development Manager

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 10000–12000 zł brutto / mies.
 • 23.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Talent IN sp. z o.o.

  Our top Client, an international German organization operating within the professional cleaning chemicals sector located in Poland and Europe is currently looking for candidates to join their team as a Key Account Manager/Business Development Manager for Poland.

  National Key Account Manager - Business Development Manager

  Miejsce pracy: Kraków
  Wynagrodzenie: 10 - 12 tys. zł

  Key responsibilities:

  • Managing and developing the existing customer base including negotiations, day-to-day contact and building trust-based long-term relationships with key account
  • Investigating and assuring customer satisfaction and loyalty
  • Regular market research and analysis
  • Identifying and developing new sales opportunities
  • Timely forecasting, budgeting, and reporting

  Our expectations:

  • Min. 3 years of experience with a proven track record in B2B sales
  • Some experience within the professional cleaning sector
  • Sound understanding of industrial cleaning processes and background in custom and/or project-based sales
  • Ability to initiate and build trust-based relationships with clients from various levels within an organization
  • Ability to visit Customer around Poland
  • Good command of business English with ability to produce appropriate and well-structured presentations and proposals

  Our offer:

  • Work for an international company with positive brand recognition
  • Challenging work with a very friendly work environment
  • Attractive salary depending on one’s experience and performance
  • Company car, a premium class for business and personal use.

  If you are interested, we invite you to submit the application via the "Aplikuj teraz" button.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Talent IN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym i selekcji pracowników. Administratorem danych osobowych jest Talent IN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno  2/67. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: [email protected] Jestem świadomy/a, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI 

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Talent IN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2/67 (dalej: Administrator).

  ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe zbierane przez Administratora to przede wszystkim: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), data urodzenia, dane kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

  CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe zawarte w CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: Rozporządzenie), w celu uwzględnienia Państwa osoby w prowadzonym procesie rekrutacji oraz ewentualnego zatrudnienia, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, także uwzględnienia Państwa osoby w przyszłych procesach rekrutacji oraz ewentualnego zatrudnienia.

  Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

  Ponadto, za Państwa dodatkową zgodą, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  PAŃSTWA PRAWA Macie Państwo prawu dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych, a także prawo żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również przenoszenia danych.

  Ponadto macie Państwo prawo wycofania przedmiotowej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach rekrutacyjnych.

  W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail Talent IN Sp. z o.o.: [email protected]

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

  OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych lub na cele marketingu bezpośredniego, do czasu wycofania tej zgody lub upłynięcia 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przy pomocy swoich usługodawców – podmiotów z nim współpracujących, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe.

  Administrator będzie udostępniał Państwa dane osobowe swoim Klientom (potencjalnym pracodawcom), na zlecenie których prowadzona jest lub będzie rekrutacja.

  Administrator będzie udostępniał również Państwa dane osobowe organom państwa, organom nadzoru, lub organom ścigania w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na Administratorze prawny obowiązek.

  Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich – tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Administrator może korzystać z automatycznych systemów/procesów oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, by świadczyć usługi na rzecz Państwa i swoich Klientów (potencjalnych pracodawców).

  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w bieżącym procesie rekrutacji lub rekrutacjach prowadzonych w przyszłości

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.