Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Nauczyciel Akademicki - Asystent

 • warmińsko-mazurskie
 • Asystent
 • 2019-08-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.
   
  Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.
   
  SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.
  Nauczyciel Akademicki - Asystent

  Opis stanowiska:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych - studia stacjonarne i niestacjonarne ze wsparciem metod i technik kształcenia na odległość,
  • prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji kierunku,
  • udział w pracach naukowo – badawczych;
  • udział w projektach;

  Wymagania:

  • ukończenie studiów magisterskich w dyscyplinie zgodnej z kierunkiem kształcenia,
  • predyspozycja do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych;
  • bardzo dobra znajomość angielskiego;
  • wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • gotowość pełnego zaangażowania w życie Społecznej Akademii Nauk oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny
  • spis publikacji naukowych
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • pracę w Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku
  • przyjazną atmosferę
  Aplikacje należy składać w terminie do: 07.09.2019 r. za pomocą przycisku aplikowania.
  Zaproszenie do rozmowy skierujemy do kandydatów wybranych w procesie wstępnej
  kwalifikacji na podstawie złożonego CV oraz listu motywacyjnego.
  aplikuj
   
  Klauzula zgody
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
  bottom