Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Nauczyciel przedszkola

 • Wałbrzych, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 12.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  For You - angielski i hiszpański dla Ciebie RADOSŁAW KORNAS

  Nauczyciel przedszkola

  Miejsce pracy: Wałbrzych

  Przedszkole Niepubliczne w Wałbrzychu poszukuje nauczyciela z wykształceniem wyższym pedagogicznym w specjalności edukacja wczesnoszkolna lub edukacja przedszkolna. Przedszkole zapewnia dodatkowe szkolenia i kursy mające na celu podwyższanie umiejętności swoich pracowników, miła atmosferę, bardzo dobre warunki pracy w zakresie wyposażenia placówki. Oferujemy również premie kwartalne.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV przez formularz na stronie pracuj.pl Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.


  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekraczających zakres danych wynikający z Kodeksu pracy i innych przepisów (wskazany w naszym ogłoszeniu o pracę) przez For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas, z siedzibą w Wałbrzychu 58-301 przy ul. Psie Pole 13/1, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak bez uprzedniej zgody firma For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas nie będzie mogła przetwarzać CV, w którym jest więcej informacji, niż wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich modyfikacji, przeniesienia oraz usunięcia.

  ¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas, z siedzibą w Wałbrzychu 58-301 przy ul. Psie Pole 13/1, zwaną dalej For You) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez For You.

  Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, numer telefonu lub adres e-mail) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyrażona została poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody) do innego administratora danych. Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Ma Pan/Pani prawo:

  1. żądać od For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas informacji o przetwarzaniu danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe.
  2. do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
  3. sprostować swoje dane osobowe. Jeżeli Pan/Pani uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
  4. żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas będzie weryfikowała ich prawidłowość;
   2. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas.
   3. For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas co do zasadności sprzeciwu;
  6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas;
  7. przenieść Pana/Pani dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Pan/Pani do For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądał Pan/Pani przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Pana/Panią administratorowi (art. 20 RODO).

  Aby skorzystać z ww. praw może Pan/Pani wysłać pismo lub e-mail: [email protected]  lub na wymieniony wyżej adres korespondencyjny i wskazać nam, z którego prawa chce Pan/Pani skorzystać.

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

  Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do PUODO na For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa Pan/Pani, że For You – angielski i hiszpański dla Ciebie Radosław Kornas przetwarza przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Pana/Pani praw. 

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.