Ta oferta pracy jest nieaktualna od 109 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ROBERT BURSZEWSKI

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego

  Miejsce pracy: Wrocław

  Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty III poszukuje Nauczycieli wychowania przedszkolnego do pracy
  w placówkach zlokalizowanych na terenie Wrocławia przy ul. Samborskiej  - od stycznia/ lutego 2019 roku.

  Zakres obowiązków:

  • sprawowanie opieki na dziećmi,
  • organizacja zajęć edukacyjnych,
  • realizacja programu,
  • zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym.

  Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
  • kreatywność;
  • sumienność;
  • samodzielność;
  • aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę na cały etat w tym: 30 godzin tygodniowo pracy z dziećmi; pozostały czas to praca organizacyjna i przygotowanie do zajęć;
  • możliwość awansu zawodowego;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
  • współfinansowanie studiów, kursów oraz szkoleń;
  • pracę w organizacji o bogatym doświadczeniu w edukacji;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • premie kwartalne.

  Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV.

  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania".

  UWAGA : Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty bez klauzuli o ochronie danych osobowych nie będą rozpatrywane


  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych

  Administratorem danych jest Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu oraz osoba prowadząca szkołę tj. Robert Burszewski. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  - listownie na adres: ul. Kruszwicka 8A 53-652 Wrocław

  - przez e-mail: [email protected]

  - telefonicznie: +48 71 349 37 04   

  1. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Robert Burszewski, ul. Litomska 24/6 8A 53-642 Wrocław 

  - przez e-mail: [email protected]

  1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w wymienione w powyższym formularzu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  do naszej szkoły.

  1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów określonych w ustawie Prawo oświatowe. 

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjne

  b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom tj. dostawcom usług IT, które z nami współpracują i zajmują się usługami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
  i tylko zgodnie z jego poleceniami.                              

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych            

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  - prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  - prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

  - prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.