Oferta pracy

Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych My, Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jesteśmy Administratorem Pana / Pani danych osobowych. Może Pan / Pani skontaktować się z nami: 1) listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa; 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected]; 3) telefonicznie, pod numerem: +48 22 57 66 503 lub +48 71 711 66 66. Jak może się Pan / Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pan / Pani skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pana / Pani danych osobowych: 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected]; 2) listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana / Pani dane Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe w celu: 1) w przypadku, gdy preferowane jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego i wykonania związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z właściwymi przepisami kodeksu pracy), a w zakresie danych wykraczających poza wskazane w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest Pana / Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 2) w przypadku, gdy preferowane jest zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych niewymaganych przez nas w ramach procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania jest Pana / Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 3) realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez nas – pod warunkiem wyrażenia przez Pana / Panią zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 4) przeprowadzenia testu kompetencji – pod warunkiem wyrażenia przez Pana / Panią zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 5) dokonania oceny czy nie zachodzi konflikt interesów, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na konieczności weryfikacji, czy z uwagi na Pana / Pani sytuację może wystąpić konflikt interesów, który mógłby wpłynąć niekorzystnie na świadczenie pracy lub współpracę z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z przetwarzaniem danych Przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: 1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Pana / Panią zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 2) prawo dostępu do Pana / Pani danych oraz otrzymania ich kopii; 3) prawo sprostowania Pana / Pani danych; 4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes; 6) prawo przenoszenia danych; 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Komu przekazujemy Pana / Pani dane 1) Pana / Pani dane osobowe ujawniamy kontrahentom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów rekrutacyjnych, np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego. 2) Pana / Pani dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3) Nie przekazujemy Pana / Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jak długo będziemy przechowywać Pana / Pani dane Pana / Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach: 1) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody; 2) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych; 3) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Czy podanie przez Pana / Panią danych jest obowiązkowe 1) W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Kodeksu pracy lub innych przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. 2) W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 3) W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę może Pan / Pani wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pana / Pani danych Nie przetwarzamy Pana / Pani danych osobowych stosując zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Intrum-2020-18_ISP
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Intrum Sp. z o.o.

Negocjator Terenowy

Intrum Sp. z o.o.O firmie

 • łódzkie

  łódzkie
 • Ważna jeszcze 8 dni
  do: 16 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • bezpośrednim kontaktem i negocjacjami z klientem

 • wyjaśnianiem przyczyn opóźnień w zakresie płatności i ustalaniem indywidualnych harmonogramów spłat

 • monitorowaniem spłat obsługiwanych klientów

 • aktualizacją informacji o kliencie

 • samodzielną organizacją pracy i realizacją powierzonych zadań

 • obsługą spraw na zlecenie klientów zewnętrznych z krótkim terminem realizacji

 • raportowaniem ustaleń w systemie mobilnym

Nasze wymagania

 • doświadczenia w pracy terenowej lub w bezpośredniej obsłudze klienta

 • wykształcenia minimum średniego

 • umiejętności pracy pod presją czasu i odporność na stres

 • wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych

 • asertywności i skuteczności w działaniu

 • dokładności, systematyczności i dobrej organizacji pracy

 • gotowości do wyjazdów służbowych

 • czynnego prawo jazdy kategorii B

 • znajomości MS Office

To oferujemy

 • atrakcyjny system wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze i rozbudowany system motywacyjny)

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • wyposażenie niezbędne do wykonywania obowiązków - tablet z systemem mobilnym, telefon komórkowy, samochód służbowy, paliwo (karta flotowa)

 • szkolenia udoskonalające umiejętności negocjacyjne

 • dobrą atmosferę w pracy

 • różnorodność zadań

Intrum Sp. z o.o.

Intrum powstało w wyniku połączenia szwedzkiej grupy Intrum Justitia i norweskiego podmiotu Lindorff, stając się niekwestionowanym światowym liderem w branży windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Obecnie prowadzimy działalność w 24 krajach na terenie całej Europy i zatrudniamy ponad 8000 pracowników. Dbamy o to, aby firmy korzystające z naszych usług otrzymywały płatności na czas, jednocześnie pomagając osobom zadłużonym odzyskać kontrolę nad finansami.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje