Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej   „RODO”)   oraz   przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (z późn. zm.), w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do Kancelarii Prawnej Rubikon Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-123), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 9/2, 50-123 Wrocław, e-mail: [email protected], tel. +48 71 758 47 83.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzeni rekrutacji, w której Pan/Pani uczestniczy, oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora, jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO dla zakresu danych, co do którego art. 22(1) Kodeksu Pracy i wydane do niego rozporządzenia wykonawcze przewidują obowiązek ich podania oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla pozostałego zakresu danych.
 3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych od Administratora na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 4. Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe w związku z rekrutacją przez:

a)            30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji albo podpisania umowy o pracę;

b)           12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora, jeśli wyraził(a) Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.

 1. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z art. 15-22 RODO.
 2. Administrator informuje, że ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 55 RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy i wydanymi do niego rozporządzeniami wykonawczymi jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie - dobrowolne. W zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niepodanie tych danych może być podstawą nie uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 4. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z .o.o.

Negocjator Terenowy

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z .o.o.O firmie

 • świętokrzyskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  13 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma windykacyjna działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Zakupujemy wierzytelności masowe, konsumenckie (B2C) oraz powstałe między podmiotami w obrocie gospodarczym (B2B). W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

Negocjator Terenowy
na terenie całej Polski

Kogo poszukujemy :

 • osób pełnych zapału,
 • lubiących wyzwania, 
 • cechujące się wysoką kulturą osobistą,
 • nastawionych na sukces.

Zakres obowiązków :

 • negocjowanie sposobu spłaty zadłużenia klientów,
 • nawiązywanie trwałych relacji z klientami, 
 • monitorowanie terminów spłat, 
 • przeprowadzanie wywiadu dotyczącego sytuacji osobistej i materialnej naszych Klientów,
 • stałe raportowanie dotyczące prowadzonych spraw,
 • wywiązywanie się z ustalonych targetów .

Czego oczekujemy:

 • prawo jazdy kat B i praktyka jazdy samochodem,
 • znajomości komputera (środowisko Office) ,
 • dyspozycyjności ,
 • wysokich umiejętności negocjacyjnych,
 • dynamizmu w działaniu.

Co oferujemy:

 • możliwość podjęcia pracy na podstawie umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia prowizyjnego,
 • samochód służbowy oraz wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania pracy, 
 • wsparcie w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak zewnętrznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę z zespołem zapewniającym wsparcie, a także dobrą atmosferę.

CV prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ

Więcej informacji o kancelarii: www.kancelariarubikon.pl

 

 

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma windykacyjna działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Zakupujemy wierzytelności masowe, konsumenckie (B2C) oraz powstałe między podmiotami w obrocie gospodarczym (B2B). W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

Negocjator Terenowy
na terenie całej Polski

Kogo poszukujemy :

 • osób pełnych zapału,
 • lubiących wyzwania, 
 • cechujące się wysoką kulturą osobistą,
 • nastawionych na sukces.

Zakres obowiązków :

 • negocjowanie sposobu spłaty zadłużenia klientów,
 • nawiązywanie trwałych relacji z klientami, 
 • monitorowanie terminów spłat, 
 • przeprowadzanie wywiadu dotyczącego sytuacji osobistej i materialnej naszych Klientów,
 • stałe raportowanie dotyczące prowadzonych spraw,
 • wywiązywanie się z ustalonych targetów .

Czego oczekujemy:

 • prawo jazdy kat B i praktyka jazdy samochodem,
 • znajomości komputera (środowisko Office) ,
 • dyspozycyjności ,
 • wysokich umiejętności negocjacyjnych,
 • dynamizmu w działaniu.

Co oferujemy:

 • możliwość podjęcia pracy na podstawie umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia prowizyjnego,
 • samochód służbowy oraz wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania pracy, 
 • wsparcie w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak zewnętrznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę z zespołem zapewniającym wsparcie, a także dobrą atmosferę.

CV prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ

 

 

Więcej informacji o kancelarii: www.kancelariarubikon.pl

Ogłoszenie archiwalne