Ta oferta pracy jest nieaktualna od 17 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Negocjator Terenowy zespołu B2B & Leasing

 • warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • 30.07.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Negocjator Terenowy zespołu B2B&Leasing

  Dołącz do nas!

  Buduj z nami zespół Intrum w Polsce i przyczyniaj się do zmian na lepsze dla naszych klientów, dla społeczeństwa, dla Ciebie

  Czym będziesz zajmować się na tym stanowisku:

  • bezpośrednim kontaktem i negocjacjami z klientem
  • odbiorem przedmiotów leasing
  • realizacją spraw leasingowych, bankowych oraz b2b
  • wyjaśnianiem przyczyn opóźnień w zakresie płatności i ustalaniem indywidualnych harmonogramów spłat 
  • monitorowaniem spłat obsługiwanych klientów
  • aktualizacją informacji o kliencie
  • samodzielną organizacją pracy i realizacją powierzonych zadań
  • raportowaniem ustaleń w systemie mobilnym  

  Czego oczekujemy:

  • doświadczenia w pracy terenowej lub w bezpośredniej obsłudze klienta
  • umiejętności pracy pod presją czasu i odporność na stres
  • wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych
  • asertywności i skuteczności w działaniu
  • dokładności, systematyczności i dobrej organizacji pracy
  • gotowości do częstych wyjazdów służbowych
  • czynnego prawa jazdy kategorii B oraz własnego auta
  • znajomości MS Office

  Co oferujemy:

  • bardzo atrakcyjny system wynagrodzenia prowizyjnego
  • umowę o współpracę na wyłączność w ramach działalności gospodarczej
  • wyposażenie do wykonywania obowiązków - tablet z systemem mobilnym, telefon komórkowy, mobilna drukarka
  • elastyczne godziny pracy
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli zgody:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, do którego przystępuję, wyrażając niniejszą zgodę, oraz w zakresie, o którym mowa w obowiązku informacyjnym dołączonym do ogłoszenia rekrutacyjnego.
   
  Informujemy, że aplikacje nie zawierające ww. klauzuli zgody nie będą rozpatrywane, a dane osobowe zostaną usunięte
   
   
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy Pana/ Panią, że administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Intrum Król & Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k . z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Miłosza 13 (dalej „Administrator”).
   
  Kontakt z Administratorem oraz Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą telefonu: +48 71 711 66 66 lub faksu: +48 71 711 67 66 lub adresu e-mail: [email protected]
   
  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/ Pani uczestniczy, oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej Intrum AB, której częścią jest Administrator (dalej „Grupa Kapitałowa”), jeśli wyraził(a) Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO dla zakresu danych, co do którego art. 22(1) Kodeksu Pracy i wydane do niego rozporządzenia wykonawcze przewidują obowiązek ich podania oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla pozostałego zakresu danych.
   
  Kategoriami odbiorców Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych od Administratora na podstawie przepisów prawa oraz podmioty należące do Grupy Kapitałowej.
   
  Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe w związku z rekrutacją przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji albo podpisania umowy o pracę/ umowy współpracy lub 3 lat od dnia wyrażenia zgody w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej, jeśli wyraził(a) Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej.
   
  Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody dotyczącej ich przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z art. 15-22 RODO.
   
  Ma Pan/ Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO.
   
  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy i wydanymi do niego rozporządzeniami wykonawczymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne. W zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie tych danych może być podstawą nie uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
   
  Administrator nie będzie przetwarzał Pana/ Pani danych osobowych poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym poprzez profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, wywołujące dla Pana/Pani skutki prawne.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.