.NET Developer Backend

 • Poznań, wielkopolskie
 • Malta House, Baraniaka 6, 61-131 Poznań, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 9750–12750 zł brutto / mies.
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • 2019-08-19
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 2019-09-18)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grafika górna
  Grafika górna

  .NET Developer Backend

  Experience: Mid
  9750 - 12750 PLN
  gross (UoP) per month
   
   
  550-700 PLN
  net + VAT (B2B per day)
   
   

  Job description

  As a .NET Developer, you will participate in taking high level concepts and/or designs through to technically efficient code. You will be required to understand and interpret technical specifications, and turn them into working code, using a mix of technologies. Ideally, you will have solid experience in the full development life cycle, including requirements gathering, systems / business analysis and technical development.


  Requirements

  Foreign language:
  English
  Experience:
  4 - 6 years
  Form of cooperation:
  B2B or UoP
  Travelling:
  Rarely

  Desirable Technical Skills

  1. TFS
  2. SOAP and REST
  3. Websphere MQ
  4. Message Queuing
  5. Design Patters
  6. TDD
  7. CI/CD
  8. HTML & CSS
  9. Azure

  Essential Technical Skills

  • Advanced C#/.Net
  • MS-SQL/T-SQL
  • ASP .NET, MVC and web API
  • Strong .NET Framework Knowledge
  • Analytical Skills

  You will

  • Develop, test and implement code to the department and industry technical specifications and standards
  • Suggest alternatives where suggested paths of development can be improved upon
  • Create, document and implement test plans
  • Work to plans/deadlines provided, escalating issues as appropriate
  • Ensure that IT and Business users are always aligned on the project aims and deliverables
  • Ensure that communication to the business is professional, clear and appropriate
  • Build and maintain working relationships with key business users
  • Work closely with other systems teams to improve cross-team resolution of issues, where appropriate

  Benefits

  • International Projects
  • Flexible Working Hours Projects
  • Two 24’ Screens
  • Team Building
  • Bike Friendly
  • Fun Room
  • Gym Membership
  • Private Medical
  • Training Bugdet
  • Conference Budget
  • Language Classes
  • Canteen
  • Free Coffee
  • Shower
  • Great View

  You have

  • Ability to interpret requirements into working code
  • Experience of using a recognized development methodology and an understanding of the role of the developer in the full SDLC
  • Ability to demonstrate a proven track record of feature level design, development and testing of architecturally robust and scalable technical solution
  • Strong problem-solving skills with the capability to analyse existing systems for enhancement whilst identifying risks and change impact
  • Strong communication skills being highly self-motivated team player with ability to work effectively under pressure

  About

  Next IT is a pure IT company based in Poznan, Poland to support Next UK LTD – one of the most successful retail companies in the UK. At Next IT Poznan. we work on the latest IT projects. We believe heavily in investing in our people to enable them to develop their IT skills so that they can be the best at they do while at the same time benefiting from a strong, rich, and mature IT Culture.

  Next IT is an outstanding software development company focused on ensuring employees may develop themselves, and where ideas really matter. We like to work in small teams while creating big products.

  1.            Treść klauzul/obowiązku informacyjnego –

  a)            Klauzula 1 – zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FlexDev sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 6, w celu prowadzenia aktualnego procesu rekrutacji.

  b)           Klauzula 2 - zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FlexDev sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 6, w celu prowadzenie w przyszłości procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy.

  c)            Klauzula 3 – zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (dane wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) w przypadku podania przez kandydata powyższych informacji (FlexDev sp. z o.o. sp.k. nie wymaga podania powyższych informacji, zapis ten ma charakter informacyjny)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO przez FlexDev sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 6, w celu prowadzenia aktualnego procesu rekrutacji.

   

  Obowiązek informacyjny:

  W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,  informujemy, że:

  1.            Administratorem Państwa danych osobowych jest FlexDev sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 6, 61 – 131 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759865, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  2.            W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ,mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 570 966 933.

  3.            Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (zakres ten wynika z przepisów prawa pracy dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – art. 22(1) Kodeksu pracy), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będę przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4.            Administratora będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  5.            Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  6.            Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym pomioty świadczące usługi informatyczne, udostępniające systemy informatyczne, usługi hostingowe. Ponadto odbiorcą danych będzie spółka, przy której projekcie potencjalni pracownicy/współpracownicy będą pracować, tj. spółka Next Holdings Limited, Desford Road, Enderby, LE19 4AT Leicester.

  7.            Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

  8.            Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. 

  9.            W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem. 

  10.          Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  11.          Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  12.          Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania powyższych danych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  13.          Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Next IT is managed and powered by FlexDev sp. z o.o. sp. k. - KRS:0000759865, registered in Poznan, Poland