Oferta pracy

.NET Developer

ARP Ideas Sp. z o.o.O firmie

ARP Ideas Sp. z o.o.

Wilczak 49

Poznań

ARP Ideas od 10 lat specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań IT dla biznesu opartego na technologiach Microsoft. Jesteśmy 40 - osobowym zespołem, który przede wszystkim stawia na samodzielność i wspólne zdobywanie cennego doświadczenia. Pracując w projektach wykorzystujemy m.in.:

 • CI/CD
 • SonarQube
 • PR
 • Logowanie strukturalne z wykorzystaniem Serilog + ElasticSearch
 • Elastic APM
 • Azure (ServiceBus, Azure SQL, Azure Web Services, etc.)
 • CQRS z MediatR
 • FluentValidation
 • FluentAssertions
 • Angular Material
 • Kendo UI
 • RxJS
 • ngrx
 • OData/Microsoft Graph


Obecnie poszukujemy .NET Developerów (Mid), którzy pod okiem doświadczonego zespołu będą mogli realizować komercyjne projekty bazujące na technologiach Microsoft.

.NET Developer

Od kandydatów oczekujemy co najmniej:

 • Dobrej znajomości platformy Microsoft .NET oraz .NET Core, a w szczególności języka C#
 • Dobrej znajomości Microsoft SQL
 • Podstawowej znajomości JavaScript
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1-B2
 • Ok. 3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane również osoby z większym doświadczeniem)
 • Chęci do zdobywania nowych umiejętności
 • Potencjału do szybkiego przyswajania wiedzy

 

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • ASP.NET MVC/ASP.NET Core
 • TypeScript
 • Angular 2+ lub React
 • Entity Framework/EF Core

Dołączając do naszego zespołu otrzymasz:

 • Możliwość rozwoju kompetencji poprzez uczestnictwo w różnorodnych projektach opartych o nowoczesne technologie
 • Wsparcie mentoringowe, które umożliwi sprawne wdrożenie
 • Współpracę zdalną lub w siedzibie firmy oraz elastyczne podejście co do godzin pracy
 • Elastyczność co do formy współpracy
 • Indywidualny budżet szkoleniowy
 • Firmowy dostęp do platformy szkoleniowej
 • Lekcje j. angielskiego
 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • Spotkania integracyjne online (choć niecierpliwie czekamy na możliwość spotkań face to face😊)

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV wraz z klauzulą/klauzulami, klikając w przycisk aplikowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez ARP Ideas Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 49 na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez ARP Ideas Sp. z o.o. przez okres 2 lat od momentu zebrania danych.

 

Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia którejkolwiek z wyżej wymienionych zgód, przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu proszę skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: [email protected]

 

Dane osobowe podane w celu realizacji procesu rekrutacji, będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji tj. przez okres 6 miesięcy od zebrania danych. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Administratorem Państwa danych osobowych jest

ARP Ideas Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wilczak 49; kontakt: [email protected]

 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • uzyskanie kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,


Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected]

 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych, osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy