Oferta pracy

 

Informacja Administratora danych:
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Enea Ciepło Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Starosielce 2/1, 15 -670 Białystok.
[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a)         wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)         podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)         dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub/i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO udzielona w celu przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub/i innych danych osobowych, a niewskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy;
d)         ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 
[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)         dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b)         ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c)         ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d)         ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e)         przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f)          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g)         cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obchodowy biomasy/Koordynator rozładunku

ENEA Ciepło Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w BiałymstokuO firmie

ENEA Ciepło Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Starosielce 2/1

Białystok

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl
Enea Ciepło Serwis Spółka z o.o.
15-670 Białystok, ul. Starosielce 2/1
informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Obchodowy biomasy/Koordynator rozładunku
Wydział Układów Paliwowych – Biomasa

Miejsce pracy: Białystok

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Ukończony kurs na operatora ładowarki – min. II klasa
 • Prawo jazdy kat. T
 • Dyspozycyjność, dokładność, sumienność

 

Zakres czynności:

 • Eksploatacja i nadzór urządzeń biomasy, utrzymywanie porządku urządzeń i instalacji biomasy, koordynacja rozładunku biopaliwa, transport odpadów pokotłowych.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia i umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny, PPE i inne benefity pozapłacowe
 • Udział w szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe
 
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej .
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”
 
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach (punkt 1 i/lub 2) lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl
Enea Ciepło Serwis Spółka z o.o.
15-670 Białystok, ul. Starosielce 2/1
informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
Obchodowy biomasy/Koordynator rozładunku
Wydział Układów Paliwowych – Biomasa

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Ukończony kurs na operatora ładowarki – min. II klasa
 • Prawo jazdy kat. T
 • Dyspozycyjność, dokładność, sumienność

 

Zakres czynności:

 • Eksploatacja i nadzór urządzeń biomasy, utrzymywanie porządku urządzeń i instalacji biomasy, koordynacja rozładunku biopaliwa, transport odpadów pokotłowych.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia i umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny, PPE i inne benefity pozapłacowe
 • Udział w szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe
 
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej .
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”
 
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach (punkt 1 i/lub 2) lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Ogłoszenie archiwalne