Informacja Administratora danych:
 
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok.
[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: [email protected]
[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a)         wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b)podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d)ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a)dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b)ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c)ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d)ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e)przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g)cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
 
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
 
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Obchodowy Turbozespołu Parowego

Enea Ciepło Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Enea Ciepło Sp. z o.o.

Generała Władysława Andersa

Białystok

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.
 
Więcej o nas na www.enea.pl
 

ENEA CIEPŁO Sp. z o.o.
Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku
15-124 Białystok, ul. Gen. W. Andersa 15

informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Obchodowy Turbozespołu Parowego

Miejsce pracy: Białystok

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu mechanicznym, energetycznym lub inne kierunki techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w branży energetycznej (mile widziane osoby, które odbywały staż lub praktykę w zakładach branży energetycznej),
 • wiedza z zakresu branży energetycznej,
 • mile widziane uprawniania z zakresu eksploatacji, grupa E,
 • znajomość obsługi komputera (w tym programu MS Office),
 • dokładność,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w sytuacjach awaryjnych,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność (praca zmianowa).


Zakres czynności:

 • obsługa urządzeń ruchu maszynowego,
 • utrzymywanie właściwych parametrów pracy urządzeń zgodnie z ustalonymi wymaganiami technicznymi, warunkami prawidłowej eksploatacji oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami eksploatacyjnymi przy spełnieniu standardów ochrony środowiska i wymagań bezpieczeństwa pracy,
 • wykonywanie obchodów i zgłaszanie zauważalnych usterek urządzeń ruchu maszynowego oraz urządzeń pomocniczych,
 • przygotowywanie, dopuszczanie i likwidacja miejsc pracy,
 • praca w systemie zmianowym,
 • praca o szczególnym charakterze.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • opieka medyczna.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + List motywacyjny) za pomocą przycisku Aplikuj.
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”

Pod klauzulą należy wpisać datę i złożyć podpis.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.
 
Więcej o nas na www.enea.pl
 

ENEA CIEPŁO Sp. z o.o.
Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku
15-124 Białystok, ul. Gen. W. Andersa 15

informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Obchodowy Turbozespołu Parowego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu mechanicznym, energetycznym lub inne kierunki techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w branży energetycznej (mile widziane osoby, które odbywały staż lub praktykę w zakładach branży energetycznej),
 • wiedza z zakresu branży energetycznej,
 • mile widziane uprawniania z zakresu eksploatacji, grupa E,
 • znajomość obsługi komputera (w tym programu MS Office),
 • dokładność,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w sytuacjach awaryjnych,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność (praca zmianowa).


Zakres czynności:

 • obsługa urządzeń ruchu maszynowego,
 • utrzymywanie właściwych parametrów pracy urządzeń zgodnie z ustalonymi wymaganiami technicznymi, warunkami prawidłowej eksploatacji oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami eksploatacyjnymi przy spełnieniu standardów ochrony środowiska i wymagań bezpieczeństwa pracy,
 • wykonywanie obchodów i zgłaszanie zauważalnych usterek urządzeń ruchu maszynowego oraz urządzeń pomocniczych,
 • przygotowywanie, dopuszczanie i likwidacja miejsc pracy,
 • praca w systemie zmianowym,
 • praca o szczególnym charakterze.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • opieka medyczna.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + List motywacyjny) za pomocą przycisku Aplikuj.
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”

Pod klauzulą należy wpisać datę i złożyć podpis.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Ogłoszenie archiwalne