Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

od młodszego do głównego analityka biznesowego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  od młodszego do głównego analityka biznesowego w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
  Liczba stanowisk: 4 w wymiarze pełnego etatu
  Miejsce pracy: Warszawa


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  2. Analiza i modelowanie procesów biznesowych.
  3. Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  4. Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu.
  5. Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  6. Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi.
  7. Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  8. Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  9. Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  10. Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  11. Współpraca z interesariuszami projektów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  2. Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań biznesowych.
  3. Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych.
  4. Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  5. Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  6. Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  7. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  8. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  9. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  10. Dobrą organizację pracy.

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  2. Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  4. Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (AgileBA).
  5. Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  6. Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  7. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  8. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.


  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
  a)    w postaci elektronicznej:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą przycisku Aplikuj,
  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,
  c)    za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa;
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected];
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r;
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora;
  5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.