Ta oferta pracy jest nieaktualna od 13 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

od młodszego informatyka do informatyka w zespole helpdesk

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-03-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  od młodszego informatyka do informatyka w zespole helpdesk
  w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych
  Liczba stanowisk: 3 w wymiarze pełnego etatu
  Miejsce pracy: Warszawa


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Pomoc użytkownikom, jako pierwsza linia wsparcia (helpdesk), w szczególności:
  a) Przygotowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do pracy dla użytkowników.
  b) Utrzymanie w sprawności technicznej komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.
  c) Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych (telefon/email/wewnętrzny system).
  d) Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie.
  e) Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu telefonii stacjonarnej, w tym podłączanie aparatów i ich wymiana, przydzielanie i aktualizacja numerów telefonów.
   
  2. Rozwój i utrzymanie systemu monitoringu.
  3. Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych.
  4. Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług dla obszaru helpdesk.
  5. Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory.
  3. Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi Windows 7/8/10.
  4. Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Exchange Online) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook.
  5. Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon.
  6. Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych.
  7. Umiejętność pracy w zespole.
  8. Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  9. Umiejętność podejmowania decyzji.
   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  2. Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  3. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  4. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  5. Jesteś sumienny, terminowy i kreatywny.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.


  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
  a)    w postaci elektronicznej:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą przycisku Aplikuj,
  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,
  c)    za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa;
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected];
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r;
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora;
  5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.