Ta oferta pracy jest nieaktualna od 28 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowo- Księgowym

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowo- Księgowym
  Liczba stanowisk: 1 w wymiarze pełnego etatu ( umowa na zastępstwo)
  Miejsce pracy: Warszawa


  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

   

  Zakres Twoich zadań:

  1. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, w tym wyodrębnionej ewidencji w zakresie programów/projektów współfinansowanych ze środków UE.
  2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad planami finansowymi jednostki.
  3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, przygotowanie wydruków, zestawień, raportów na potrzeby sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
  4. Sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych w związku ze współpracą z Narodowym Bankiem Polskim.
  5. Sporządzanie zapotrzebowań na środki budżetowe.
  6. Wprowadzanie zleceń płatności do systemów bankowości elektronicznej.
  7. Monitorowanie realizacji zadań od strony finansowej.
  8. Kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalno – rachunkowym.
  9. Przygotowywanie pism/wniosków/informacji w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w obszarze rachunkowości, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.
  2. Znajomość zagadnień i przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków.
  3. Znajomość obsługi programów finansowo - księgowych.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości.
  2. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  3. Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
  4. Umiejętność pracy w zespole.
  5. Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel.
  6. Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego.

  Oferujemy:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.


  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
  a)    w postaci elektronicznej:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą przycisku Aplikuj,
  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  b)    w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,
  c)    za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa;
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected];
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r;
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora;
  5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.