Oficer Bezpieczeństwa IT

SCANMED S.A. O firmie

SCANMED S.A.

Galileo

Kraków

SCANMED S.A. – Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare. Jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) świadczymy opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie. Cechuje nas zdrowe podejście do życia, ludzi, świata. Jeżeli chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, nasza oferta jest dla Ciebie! Dołącz do naszego Zespołu! Obecnie poszukujemy

Oficer Bezpieczeństwa IT
Miejsce pracy: KRAKÓW

Zakres Obowiązków:

 • Kontrola i ocena zabezpieczeń systemów informatycznych i zabezpieczeń fizycznych mająca na względzie obowiązujące przepisy prawa;
 • Zapewnienie zgodności rozwiązań w zakresie zarządzania procesami IT z najlepszymi praktykami rynkowymi oraz praktykami Grupy Scanmed;
 • Zapewnienie stosowania systemu kontroli w procesach IT;
 • Opracowywanie metodologii i regularna edukacja pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz fizycznego w zakresie sprzętu IT;
 • Przeprowadzanie testów penetracyjnych/podatności oraz nadzór nad realizacją działań naprawczych;
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 • Opracowywanie wytycznych dla obszaru bezpieczeństwa IT;
 • Adaptacja ustawień narzędzi bezpieczeństwa do pojawiających się zagrożeń;
 • Przygotowywanie okresowych raportów bezpieczeństwa IT dla Zarządu Spółki.

Wymagania:

 • Posiadanie certyfikacji: CISM (ewentualnie CISA, CEH);
 • Znajomość normy ISO 27001, RODO, OWASP;
 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT minimum 5 lat;
 • Zdolności analityczne;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • Znajomość narzędzi niezbędnych do analizy bezpieczeństwa IT;
 • Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy testowych oraz przeprowadzaniu testów i kontroli bezpieczeństwa sieci, systemów oraz aplikacji;
 • Podstawowa umiejętność prowadzenia projektów;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Dobra znajomość systemów Unix/Linux i/lub Windows w zakresie bezpieczeństwa.

Oferujemy:

 • Przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną opartą na współpracy i przejrzystych zasadach;
 • Pakiet benefitów: m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport.
INFORMACJA O PRZETWARZAMIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Scanmed S.A. z siedzibą: ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, adres e-mail: [email protected] Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected] lub listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
               
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy lub
w przypadku umów cywilnoprawnych na Państwa wniosek w celu zawarcia umowy. Dane, których podanie nie jest obligatoryjne zgodnie z kodeksem pracy lub przepisami szczególnymi, zbieramy na podstawie Państwa zgody. Wyrażenie zgody i podanie danych w zakresie szerszym niż wynikającym z kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.
Będziemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed roszczeniami w związku z bieżącą rekrutacją.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
 
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Scanmed S.A. scanmed.pl/o-nas/przetwarzanie-danych-osobowych.
 

SCANMED S.A. – Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare. Jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) świadczymy opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie. Cechuje nas zdrowe podejście do życia, ludzi, świata. Jeżeli chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, nasza oferta jest dla Ciebie! Dołącz do naszego Zespołu! Obecnie poszukujemy

Oficer Bezpieczeństwa IT
Miejsce pracy: KRAKÓW

Zakres Obowiązków:

 • Kontrola i ocena zabezpieczeń systemów informatycznych i zabezpieczeń fizycznych mająca na względzie obowiązujące przepisy prawa;
 • Zapewnienie zgodności rozwiązań w zakresie zarządzania procesami IT z najlepszymi praktykami rynkowymi oraz praktykami Grupy Scanmed;
 • Zapewnienie stosowania systemu kontroli w procesach IT;
 • Opracowywanie metodologii i regularna edukacja pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz fizycznego w zakresie sprzętu IT;
 • Przeprowadzanie testów penetracyjnych/podatności oraz nadzór nad realizacją działań naprawczych;
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 • Opracowywanie wytycznych dla obszaru bezpieczeństwa IT;
 • Adaptacja ustawień narzędzi bezpieczeństwa do pojawiających się zagrożeń;
 • Przygotowywanie okresowych raportów bezpieczeństwa IT dla Zarządu Spółki.

Wymagania:

 • Posiadanie certyfikacji: CISM (ewentualnie CISA, CEH);
 • Znajomość normy ISO 27001, RODO, OWASP;
 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT minimum 5 lat;
 • Zdolności analityczne;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • Znajomość narzędzi niezbędnych do analizy bezpieczeństwa IT;
 • Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy testowych oraz przeprowadzaniu testów i kontroli bezpieczeństwa sieci, systemów oraz aplikacji;
 • Podstawowa umiejętność prowadzenia projektów;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Dobra znajomość systemów Unix/Linux i/lub Windows w zakresie bezpieczeństwa.

Oferujemy:

 • Przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną opartą na współpracy i przejrzystych zasadach;
 • Pakiet benefitów: m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport.
INFORMACJA O PRZETWARZAMIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Scanmed S.A. z siedzibą: ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, adres e-mail: [email protected] Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected] lub listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
               
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy lub
w przypadku umów cywilnoprawnych na Państwa wniosek w celu zawarcia umowy. Dane, których podanie nie jest obligatoryjne zgodnie z kodeksem pracy lub przepisami szczególnymi, zbieramy na podstawie Państwa zgody. Wyrażenie zgody i podanie danych w zakresie szerszym niż wynikającym z kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.
Będziemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed roszczeniami w związku z bieżącą rekrutacją.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
 
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Scanmed S.A. scanmed.pl/o-nas/przetwarzanie-danych-osobowych.
 

Ogłoszenie archiwalne