Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Ogrodnik Kierowca

Miejski Zarząd Usług KomunalnychO firmie

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Strzelców Bytomskich 25C

Gliwice

Ogrodnik Kierowca

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 c zatrudni pracownika na stanowisku ogrodnik terenów zielonych - kierowca w Dziale Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umiejętność wykonywania prac przy pielęgnacji zieleni,
 • prawo jazdy kat. B, BE, T,
 • badania wysokościowe (praca na wysokości pow. 3 metrów),

Mile widziane:

 • uprawnienia pilarza,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. C,

Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
 • sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych oraz podlewanie,
 • roboty związanie z zimowym utrzymaniem terenu,
 • prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pilarki spalinowej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),
 • prace na wysokości,
 • prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,
 • czynności związane z utrzymaniem czystości  na terenach zielonych,
 • grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do dnia 13 listopada 2020r.

Oferty winny zwierać:

 1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)"
 2. List motywacyjny

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy