Oferta pracy

Okręgowy Menedżer Sprzedaży

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Elbląg, Olsztyn, Iława, Ostróda

  Elbląg, warmińsko-mazurskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Kontrakt B2B
 • Część etatu
 • Menedżer

AVON to firma, która nie tylko nakłada tusz na rzęsy, ale i zapewnia środki do życia. Firma, która od 132 lat utożsamiana jest z urodą, innowacjami, optymizmem i przede wszystkim z działaniami dla kobiet.

W Avon stworzyliśmy niepowtarzalną atmosferę pracy, poszukujemy nowych rozwiązań, jesteśmy otwarci również na Twoje pomysły.

Okręgowy Menedżer Sprzedaży

Jako Okręgowy Menedżer Sprzedaży, będziesz odpowiadał za:

 • zarządzanie zespołem sprzedażowym o rozproszonej strukturze
 • realizację planu sprzedaży na podległym terenie
 • organizację szkoleń i coaching
 • rozwój biznesu na powierzonym terenie
 • promowanie marki kanałami tradycyjnymi i nowoczesnymi
 • rekrutację

Zachęcamy Cię do aplikowania, jeśli posiadasz:

 • doświadczenie poparte wynikami w zarządzaniu sprzedażą i zespołem (min. 2-3 lata)
 • silną motywację do osiągania wyników sprzedażowych
 • ambicję do bycia liderem na rynku
 • wiedzę i pasję, którymi potrafisz zarażać innych
 • własną działalność gospodarczą lub jesteś gotowy/-a do jej założenia
 • prawo jazdy kat. B.

Co możemy zapewnić:

 • dzień próbny, podczas którego będziesz miał szansę przekonać się jak bardzo pasujemy do siebie
 • wysoką jakość wdrożenia na stanowisko Okręgowego Menedżera Sprzedaży
 • współpracę w prestiżowej, międzynarodowej firmie, dającej piękno i niezależność
 • konkurencyjne wynagrodzenie (część stała i prowizja, której wysokość zależy od Ciebie)
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, coachingu
 • pracę w inspirującym środowisku, wysoką kulturę organizacji
 • zaproszenia na niesamowite, energetyczne spotkania zespołów sprzedaży
 • szansę udziału w ekskluzywnych wyjazdach zagranicznych
 • dodatkowe programy rozwojowe, udział w projektach
 • pakiet medyczny dla Ciebie i Twojej rodziny.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA OKRĘGOWEGO MENEDŻERA SPRZEDAŻY

 1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”), informujemy że administratorem danych w procesie Twojej rekrutacji na stanowisko Okręgowego Menedżera Sprzedaży jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Słowicza 32), zwana dalej jako „Administrator”.

Z Administratorem można skontaktować się na adres wskazany w zdaniu poprzednim albo w formie mailowej na adres e-mail: [email protected].

 

 1. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, jako kandydata do zawarcia z Tobą umowy o współpracy biznesowej z Administratorem w charakterze Okręgowego Menedżera Sprzedaży, będą przetwarzane przez nas w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji w związku z którą aplikujesz do nas, a – w przypadku Twojej dodatkowej zgody – przechowywane w naszej bazie rekrutacyjnej i przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnych z Twoimi kwalifikacjami lub podobnych. 

Dane osobowe, jakie zbieramy w niniejszym procesie od Ciebie jako kandydata, obejmują imię i nazwisko, mail, telefon, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, oczekiwania finansowe oraz inne dane potencjalnie podane przez Ciebie w życiorysie.

W przypadku podpisania z Tobą w trakcie procesu rekrutacji umowy kandydackiej związanej z weryfikacją Twoich kompetencji („Umowa kandydacka”) będziemy także przetwarzać Twój numer PESEL.

Podstawami prawnymi przetwarzania są:

 1. twoja dobrowolna zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez udostępnienie nam tych danych osobowych w przesłanym do nas Twoim zgłoszeniu w ramach procesu rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. w zakresie zawarcia i realizacji Umowy kandydackiej - 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. uzasadniony interes Administratora związany z dochodzeniem lub obroną roszczeń w związku z prowadzonym procesem rekrutacji oraz (jeśli dotyczy) zawarciem Umowy Kandydackiej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli nie podpiszemy z Tobą umowy o współpracy, to Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że w wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji, wówczas będziemy je przetwarzać w tych celach, ale nie dłużej niż 1 rok.

Jeżeli podpiszesz z nami Umowę kandydacką a mimo to nie zawrzemy z Tobą następnie umowy o współpracy, to Twoje dane osobowe wskazane w Umowie kandydackiej zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń.   

 

 1. Odbiorcy danych

Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora danych, w szczególności podmioty, takie jak inne spółki z grupy Avon, dostawca platformy eRecruiter, spółka HRK S.A., dostawcy usług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora usług.

 

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji i (jeśli dotyczy) zawarcia Umowy kandydackiej.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy