Ta oferta pracy jest nieaktualna od 15 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operational Risk Specialist

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-02-04

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  Operational Risk Specialist
  Warsaw

  Ref. no: RI/02/2019


  We are looking for a person who is inspired by change, appreciates a good challenge and has a high interest in business development that creates customer and business value.
  As Operational Risk Specialist, you will get assignments within the following areas of operational risk: Internal Control, Risk Incident Management, Business Continuity Management, Operational Risk Assessment, Key Risk Indicators and New Product Approval Process.
  You will be part of Ikano Bank AB, where we create possibilities for a better living by providing banking and financial services. We do it with different perspectives, natural curiosity and long-term focus. A unique chance for greater responsibility and future opportunities. Let’s achieve great things together.

   

  Let’s make a difference in finance for the many people

   

  As Operational Risk Specialist, you will be a member of our Risk Team. This position will report to the Head of Risk and will be based in Warsaw.

   

  You will get a wide array of assignments, where your main responsibilities will be:

  • Coordination of Business Continuity Management (i.e. maintaining and updating BCM documentation, preparing test plans and conducting tests as well as managing relocation site)
  • Monitoring of agreed mitigating action plans and reporting on completion status or breaches of agreed deadlines
  • Supporting stakeholders in all areas of operational risk (i.a. provide trainings, distribute and explain common templates used in different areas of operational risk, inform on the updated policies, guidelines and follow-up on adherence to them; support in the identifying and assessment of operational risk in the products, processes and systems)
  • Monitoring and reporting of Key Risk Indicators
  • Monitoring and management of internal control process as well as conducting internal controls assigned to Risk Team
  • Reporting, analysing as well as quality control of registered risk incidents
  • Cooperating with local and central teams within operational risk management
  • Participating in various business projects
  We offer you

   

  This position is more than what meets the eye. You will get the chance to push boundaries and influence your daily work. All as part of a caring and open culture where we live our values, work hard, have fun and operate with a long-term perspective. Because here opportunities arise and growth follows.


  We offer:

  • Stable job in the international financial company
  • Unique, friendly working environment and organizational culture
  • Attractive social package (private health care, Multisport card, life insurance)
  • Pension plan

  Are you the one for Ikano?


  To successfully take on this position, you need:

  • University degree, preferred: Banking, Finance, Economics
  • At least 3 years of experience in the operational risk management in the banking or financial sector
  • High proficiency in MS Office, especially MS Excel, MS Power Point
  • Excellent verbal and written communication skills (in Polish and English language)
  • Be independent in performing your tasks
  • Fluency in English language (written and spoken; at least B2 level)

  It is also important that you are down-to-earth, curious, dedicated and open-minded. Adding your strong interpersonal and communicative skills, you have what it takes to take on this position.


  Join us now – together we will find a better way
  Send your application in English before 2019‐02‐28 with reference number RI/02/2019 in the subject field via Apply button.

  About us

  Ikano Bank offers simple and attractive savings and loan products for consumers, sales support services for retailers, and leasing and factoring solutions for corporate customers. Ikano Bank has a presence in Sweden, Denmark, Finland, Norway, the UK, Poland, Germany and Austria. Ikano Bank is part of Ikano Group, who is an international group of companies operating in the areas of banking, insurance, residential and retail. At Ikano, our vision is to create possibilities for better living. We do this by working together to create simple and meaningful solutions based on fair terms that bring value to our customers. Ikano Group was established in 1988 and is owned by the Kamprad family. Find out more about us on www.ikanogroup.com.

  KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
  DLA KANDYDATÓW DO PRACY W IKANO BANK

   

  Obowiązek stworzenia tego dokumentu wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej „RODO”).

  Ogólne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

  Bank przetwarza Twoje dane osobowe przekazywane w związku z Twoją odpowiedzią na ofertę pracy opublikowaną przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (zwany dalej: Bank). Podanie przez Ciebie danych na etapie odpowiedzi na ofertę pracy Banku ma charakter dobrowolny. W ramach tej odpowiedzi oczekujemy, że przekażesz nam dane pozwalające na ocenę, czy Twoja wiedza i doświadczenie wpisuje się w nasze potrzeby. Dodatkowo poprosimy Cię o wypełnienie testu kompetencyjnego.

  Administrator danych
  Ikano Bank AB (publ) Spólka Akcyjna Oddział w Polsce
  ul. Postępu 14
  02-676 Warszawa

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Bank będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w celu uzupełnienia wakatu na istniejącym lub na planowanym stanowisku.

  Kategorie przetwarzanych danych
  Bank będzie przetwarzać tylko takie Twoje dane osobowe, które będą niezbędne do:
  a) oceny, czy Twoja umiejętności wpisują się w potrzeby zdefiniowane przez Bank dla danego stanowiska - w tym zakresie będziemy prosić Cię o przekazanie co najmniej Twojego imienia i nazwiska, danych pozwalających na kontakt (niezbędne, aby Cię zaprosić na rozmowę), wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe umiejętności;
  b) oceny Twoich predyspozycji interpersonalnych – dane zbieramy w formie ankiety, gdzie udzielasz odpowiedzi dotyczących m.in. współpracy z kolegami i koleżankami, zadaniowości, terminowości, pilności, etc.; test ten jest klasyfikowany jako profilowanie, ale na podstawie jego wyniku nie są podejmowane automatyczne decyzje dotyczące Twojego zatrudnienia.
  Dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Banku.

  Źródło pochodzenia danych
  Bank będzie korzystać wyłącznie z danych, które Ty dostarczysz Bankowi.

  Okres przez który dane będą przetwarzane

  Dane osobowe przekazane w Twojej aplikacji będą przechowywane przez okres:
  - 60 dni, o ile odpowiedziałeś na aplikację za pośrednictwem pracuj.pl lub
  - 3 miesięcy, jeśli przesłałeś swoją aplikację bezpośrednio na adres [email protected] lub adres mailowy jednego z pracowników Ikano Banku,
  - 3 miesięcy, jeśli Twoja aplikacja została nam przekazana przez podmiot świadczący usługi pośrednictwa pracy / agencję pracy.

  Odbiorcy danych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Grupę Pracuj sp. z o.o., która na naszą rzecz pozyskuje dane kandydatów do pracy.
  Dodatkowo w razie zatrudnienia przekażemy Twoje dane do firmy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., w celu przeprowadzenia badań medycyny pracy.
  Dane mogą być także powierzane podmiotom, które realizują testy predyspozycji personalnych.

  Twoje prawa

  Masz prawo:

  • uzyskać od Banku potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jesteś uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych (Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą; art. 15 RODO);
  • żądać niezwłocznego sprostowania niedokładnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (Prawo do sprostowania danych; art. 16 RODO);
  • żądać od Banku niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych (Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”; art. 17 RODO);
  • żądać od Banku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Prawo do ograniczenia przetwarzania; art. 18 RODO);
  • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś/dostarczyłaś do Banku, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (Prawo do przenoszenia danych; art. 20 RODO);
  • złożyć skargę na sposób, w jaki Bank przetwarza Twojego dane. Skargę składa się do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a do czasu jego powołania - Generalny Inspektor Ochrony Danych.

  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ale tylko w zakresie wynikającym z artykułu 6.1.e) (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz litera artykułu 6.1.f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora – tj. Banku).

  Jeśli z kolei wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na konkretny cel przetwarzania (artykuł 6.1.a) RODO) to masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień powinieneś/powinnaś skontaktować się z Bankiem drogą e-mailową pod adresem [email protected] W ramach kontaktu powinieneś/powinnaś wyraźnie określić swoje żądanie (np. czy chcesz zaktualizować swoje dane, czy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych czy też np. czy składasz sprzeciw od przetwarzania Twoich danych). Na podstawie Twojej dyspozycji Bank dokona stosownych modyfikacji w zbiorze danych, o ile zmiany będą uzasadnione.

  O sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania

  w związku z wydaną przez Ciebie dyspozycją Bank poinformuje Cię, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. O Twojej dyspozycji sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych Bank poinformuje także odbiorców Twoich danych.

  Inspektor ochrony danych
  Kontakt z osobą pełniącą funkcje inspektora ochrony danych jest możliwy e-mailowo pod adresem [email protected]
  Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.