Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Operations (Administrator systemów IT) w Wydziale Eksploatacji Systemów Podatkowych

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

 • Lublin

  Lublin, lubelskie
 • ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Utrzymanie i wsparcie techniczne usług w obszarze Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), aplikacji JPK Lunetka, Kas Rejestrujących on-line i kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne), aplikacji Centralna Ewidencja Kas Rejestrujących 2 (CEKR2), Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz innych systemów poprzez:

 • administrowanie powierzonymi usługami, niezbędnymi do działania ww. usług i aplikacji,

 • monitorowanie oraz reagowanie na wykryte nieprawidłowości przez eliminowanie błędów i wspieranie w usuwaniu tych błędów dostawców usług,

 • pozyskiwanie danych z dostępnych środowisk na rzecz uprawnionych podmiotów,

 • współpraca w aktualizacji dokumentacji technicznej i procedur,

 • współpraca w rozwoju usług i produktów z nimi związanych,

 • uczestnictwo w pracach zespołów resortowych, pracujących nad utrzymaniem i rozwojem ww. usług,

 • sugerowanie zmian zarówno w działaniu, jak i wykorzystywanych i udostępnianych przez Ministerstwo Finansów narzędziach w ramach ww. usług,

 • współprace w aktualizacji przyjętych rozwiązań informatycznych oraz ich zgodnością z obowiązującymi procedurami i wytycznymi,

 • uczestnictwo w spotkaniach roboczych z dostawcami oprogramowania w zakresie utrzymania i rozwoju ww. usług,

 • świadczenie usługi II linii wsparcia technicznego w ramach Centralnego Service Desk.

 • W ramach Centrum kompetencyjne wsparcie techniczne komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów właściwych w sprawach analiz, nadzoru nad kontrolami, poboru podatków oraz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w obszarze:

 • jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),

 • aplikacji JPK Lunetka,

 • kas Rejestrujących on-line i kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne),

 • aplikacji Centralna Ewidencja Kas Rejestrujących 2 (CEKR2),

 • Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

 • Zarządzanie dostępnością, ciągłością i pojemnością usług informatycznych.

 • Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań.

 • Współpraca z właścicielami biznesowymi systemów informatycznych.

Nasze wymagania

 • Minimalne wymagania:

 • Wykształcenie: średnie o kierunku informatycznym

 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata

 • Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe I , II stopnia informatyczne lub pokrewne (np. matematyka, teleinformatyka, elektronika) bądź uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie (informatyczne, techniczne)

 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

 • Inne (np. wiedza, uprawnienia, kompetencje):

 • znajomość systemów operacyjnych rodziny Linux i Windows,

 • znajomość relacyjnych baz danych MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, IBM DB2,

 • mile widziana znajomość baz danych NoSQL (HBase, Azure Cosmos DB),

 • znajomość zapytań SQL,

 • znajomość rozwiązań klasy Big Data z wykorzystaniem Apache Hadoop & Family (Spark, Hive, Hbase, HDFS),

 • znajomość XML, XSLT i XSD,

 • praktyczne doświadczenie w testach API,

 • znajomość narzędzi: Jira, TestRail, Postman, JMeter, SoapUI, Swagger lub pokrewnych,

 • wiedza z zakresu IT pozwalająca na swobodną komunikację pomiędzy deweloperami, zespołem utrzymującym środowisko produkcyjne i wytwórcze, zespołem testów, administratorami systemów, w szczególności: wiedza z zakresu sieci LAN/WAN, protokołów TCP/IP, routingu sieci; wiedza z zakresu budowy baz danych; wiedza z zakresy Microsoft Active Directory,

 • znajomość rozwiązań serwerowych JBoss/WildFly, Apache Tomcat, NGINX,

 • mile widziana znajomość Ansible,

 • znajomość podstaw programowania Java, .Net,

 • w ramach wsparcia technicznego umiejętność szybkiej analizy zgłoszenia, oceny sytuacji i podjęcia odpowiednich działań,

 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętność formułowania czytelnych komunikatów w języku polskim,

 • zdolność logicznego myślenia i wysoko rozwinięte zdolności analityczne,

 • komunikatywność i umiejętność organizacji pracy własnej,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • zaangażowanie w wykonywane zadania,

 • język angielski na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT

 • możliwość udziału w kluczowych projektach

 • niezbędne narzędzia pracy

 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dofinansowanie do karty sportowej

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu)

wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

Jedno z dwóch oświadczeń:

1. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze,

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:

2. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach

oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 742 z poźn. zm.).

Miejsce składania dokumentów: poprzez przycisk "Aplikuj szybko".

W tytule wiadomości należy wpisać „imię_nazwisko_Numer ogłoszenia”

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Operations (Administrator systemów IT) w Wydziale Eksploatacji Systemów Podatkowych

Miejsce świadczenia pracy: Lublin lub inna lokalizacja w ramach jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Wymiar etatu: 1