Operations Internships (paid) - M/F

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Praktykant/Stażysta
 • 02.02.2018
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 04.03.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

Operations Internships (paid) - M/F
Miejsce pracy: Szczecin
33626
Praktyki w Dziale Operacyjnym

Studiujesz dziennie, ale już teraz myślisz o tym, co będzie dalej?Szukamy najzdolniejszych studentów, którzy mają głowy pełne pomysłów i nie boją się przekraczać granic.

U nas wykorzystasz możliwości, jakie daje praca przy projektach z jasno określonym celem edukacyjnym. Dzięki temu skutecznie rozwiniesz swoje umiejętności zawodowe, a także zdobędziesz rzetelną wiedzę w środowisku logistyczno-operacyjnym które nie ma sobie równych.

Pracując w dziale operacyjnym w charakterze Praktykanta dogłębnie poznasz zasoby danych, zajmiesz się mapowaniem procesów i problemów, będziesz proponować nowe rozwiązania i analizować możliwości, a także brać udział w procesie wdrażania najlepszych opcji. W związku z tym czeka Cię współpraca z dużą i różnorodną grupą wyjątkowo inteligentnych specjalistów oraz zespołami z różnych dziedzin. Dzięki temu nauczysz się wszystkiego o naszych procesach logistycznych.

Dowiesz się także w jaki sposób najskuteczniejsi menedżerowie
motywują swoje zespoły do pracy i dbają o to, by każda osoba w pełni wykorzystała swój potencjał.
Profil kandydata:
 • W trakcie studiów, już na drugim roku: na kierunku logistycznym, z zakresu łańcucha dostaw, inżynierskim lub z dziedzin pokrewnych
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz języka używanego w wybranym miejscu pracy
 • Prawo do pracy w kraju, do którego zamierzasz aplikować - bez konieczności występowania o wizę
 • Gotowość do pracy według niestandardowego grafiku, w trybie zmianowym i w elastycznym wymiarze godzin pracy (w zależności od potrzeb)
 • Zapał i entuzjazm do pracy, które wyróżnią Cię na tle innych osób
Preferowane kwalifikacje:
 • Umiejętność wydajnej pracy w dynamicznym środowisku, w tym zdolność do radzenia sobie w niejasnych sytuacjach
 • Potwierdzone kompetencje kierownicze, co oznacza np. pełnienie funkcji prezesa organizacji sportowej lub społecznej na uniwersytecie bądź kierowanie akcją charytatywną lub projektem grupowym
 • Zdolności organizacyjne oraz umiejętność dotrzymywania terminów dzięki skutecznemu ustalaniu priorytetów – nawet w sytuacji, w której pojawią się sprzeczne oczekiwania
 • Doświadczenie zawodowe, takie jak praca dorywcza, praktyki lub praca w pełnym wymiarze godzin (w szczególności w dziale logistyki lub obsługi klienta)
Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

Czeka na Ciebie praca w następujących działach:

- Dział przesyłek przychodzących: odpowiada za zarządzanie przyjmowaniem produktów i rozładunkiem ciężarówek, rejestrację towarów w systemie, ich układanie, a także za zarządzanie powierzchnią magazynową.


- Dział przesyłek wychodzących: po otrzymaniu zamówienia od klienta ten dział zajmuje się kompletowaniem, organizowaniem, pakowaniem i wysyłaniem zamówionych towarów.


- ACES, czyli dział obsługi klienta Amazon (ang. Amazon Customer Excellence Services): dokonuje analiz porównawczych oraz dzieli się najlepszymi praktykami z innymi działami, a także nieustannie pracuje na rzecz usprawnienia działań.


- ICQA, czyli dział zapewnienia jakości i zarządzania zasobami magazynowymi (ang. Inventory Control and Quality Assurance): w tym dziale wymagana jest dbałość o szczegóły, która umożliwia eliminowanie błędów w inwentaryzacji zasobów i rozwiązywanie problemów z jakością, a tym samym pozwala nam utrzymać pozycję lidera w branży jeżeli chodzi o zakres usług świadczonych klientom.


Szukamy zmotywowanych i entuzjastycznie nastawionych do świata studentów, chcących poznać wyjątkowe, nowoczesne miejsce pracy, które być może otworzy przed nimi drzwi do niezwykłej kariery.