Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operations - Project Manager for Security Deployment

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 03.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  What will you do?

  As an Project Manager for Security Deployment– you will be responsible for leading the execution of technical data gathering and implementation activities to integrate new Accenture locations internationally.
  Act as single point of contact for Accenture technical and security teams to address technical queries with local acquisition contacts, interfacing with multiple client and 3rd parties where required Cloud / Hosting Technologies (AWS, Azure or other).
  Deploy, configure and maintain a variety of data & infrastructure technologies.
  Ownership and ongoing development and maintenance of the Security Deployment Process documentation.
  Travel and work at multiple locations (Accenture, Client sites, remotely / home office).
  Report the status to Senior Leadership.

  What do we expect?

  Ability to travel extensively in the scope of the year is a must
  Proven experience in managing complex projects (preferably in IT field) (MS Office)
  Experience in Stakeholder Management & Coordination
  Proven ability to manage own workload, priorities & deadlines and to work independently and as part of a team, with minimal supervision
  Very good English

  What can we offer:

  Opportunity to gain broad experience of the large IT infrastructure
  Support for your career and competences development – learning from colleagues, courses and trainings, allowing you to boost your skills and become #BEFUTUREPROOF
  Using foreign language and new technology solutions daily, cooperating with various Clients
  CSR activities and rich social life – Book Club, International Cuisine Club, Accenture Runners Club, family events, cultural meetings, photography classes, climbing, soccer, swimming
  Full work comfort – private medical care, life insurance, access to MyBenefit platform
  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
   
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
   
  Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
   
  Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
  #BEFUTUREPROOF
  Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture: