Operator CNC

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Pracownik fizyczny
 • 27.05.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 26.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją detali i komponentów do silników lotniczych, będąca częścią międzynarodowego holdingu działającego na terenie Europy, USA i Azji. W chwili obecnej poszukuje osoby na stanowisko:

  Operator CNC
  Miejsce pracy: Rzeszów

  Zakres obowiązków:

  • ustawienie i przygotowanie maszyn i urządzeń do wykonywania zadań produkcyjnych,
  • wykonywanie zadań produkcyjnych zgodnie z rysunkiem technicznym,
  • zakładanie narzędzi, wprowadzanie korekt narzędziowych,
  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz jakość produkowanych detali,
  • zgłaszanie przełożonemu zapotrzebowania na materiały nieprodukcyjne,
  • przegląd legalizacji oprzyrządowania i wskaźników obrabiarek,

  Wymagania:

  • dobra znajomość rysunku technicznego,
  • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,
  • doświadczenie w obsłudze centr obróbczych/ maszyn CNC,
  • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
  • umiejętność organizowania pracy własnej na stanowisku,
  • mile widziane posiadanie uprawnień UDT,
  • gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • atrakcyjny pakiet benefitów pracowniczych (dodatek świąteczny, karta Multisport),
  • dofinansowanie do urlopów wypoczynkowych,
  • możliwość rozwoju zawodowego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

   

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9B wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000283435, NIP: 8133523014., REGON: 180260537 (dalej AD);
  2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
   w określonym w zgodzie celu;
  4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
   i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
   W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
   w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
   w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.