Ta oferta pracy jest nieaktualna od 162 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator centrum zarządzania

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Kim jesteśmy?

  PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://psnc.pl/), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Jesteśmy miejscem, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Jesteśmy operatorem ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej Polski Internet Optyczny PIONIER, stanowiącej podstawę do działań PCSS w wielu obszarach. Działamy już ponad 25 lat i obecnie zatrudniamy blisko 300 pracowników, pasjonatów dziedziny IT. Każdy z pionów PCSS składa się z aktywnych grup badawczo-rozwojowych, których praca skupia się na różnych aspektach budowania, utrzymywania i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury informatycznej na potrzeby nauki, edukacji i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W naszej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się  wyspecjalizowane laboratoria z obszaru telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych.


  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
   poszukuje osoby na stanowisko:
  OPERATOR CENTRUM ZARZĄDZANIA

  Miejsce pracy: Poznań

  DO ZADAŃ OPERATORA NALEŻY GŁÓWNIE:

  • monitorowanie stanu sieci, usług i serwerowni,
  • rozwiązywanie problemów, obsługa awarii i nadzór nad pracami planowymi we współpracy z innymi zespołami technicznymi,
  • koordynowanie prac związanych z zarządzanymi zasobami.

  WYMAGANIA:

  • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sieci TCP/IP oraz usług i zarządzania nimi,
  • dobra znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu niezbędnym do czytania dokumentacji technicznych i komunikowania się.


  DODATKOWE ATUTY:

  • ukończenie lub studiowanie na uczelni wyższej na profilu informatycznym lub telekomunikacyjnym,
  • znajomość systemów operacyjnych Unix/Linux i Windows,


  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY PONADTO:

  • dyspozycyjności, wykazywania inicjatywy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • zdolności do pracy w zespole, komunikatywności, sumienności i wysokiej kultury osobistej,
  • umiejętności pracy pod presją czasu i zadań,
  • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji przy zmieniających się okolicznościach.

  OFERUJEMY:

  • pracę w rozwojowej instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji
  • możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami
  • pakiet socjalny, w tym m.in.dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej
  • elastyczne zatrudnienie na umowę o pracę, na pół etatu w trybie zmianowym w godzinach niestandardowych (popołudnia, noce, weekendy…)
   
  Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV w formacie PDF.
   

   

  Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

   

  Informujemy, że administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [email protected] Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na to stanowisko. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od Instytut dostępu do swoich danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy również, że w każdym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co wiąże się z nieuwzględnieniem Pani/Pana osoby w krokach procesu rekrutacji następujących po cofnięciu zgody oraz, w konsekwencji niemożnością podjęcia przez Panią/Pana pracy na rzecz Instytutu. W każdym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01.

   

  Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):


  Ja, <Imię i nazwisko>, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zapoznałem się ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

  • Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>.
  • Odbiorcami moich danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
  • Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
  • Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.


  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01, w przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

  W celu wyrażenia zgody na to, by po zakończeniu rekrutacji, CV i list motywacyjny pozostały w bazie danych Instytutu do wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy dodatkowo zamieścić na swoich dokumentach poniższą zgodę:


  Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Instytut moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.