Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator CNC

 • Kielce, świętokrzyskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 07.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, będąca wiodącym producentem urządzeń do całorocznego utrzymania dróg, należąca do międzynarodowego Holdingu poszukuje osób chętnych do podjęcia zatrudnienia na wydziale Ślusarni na stanowisku:

  Operator CNC

  Opis stanowiska pracy:

  • Cięcie detali zgodnie z rysunkiem technicznym
  • Obsługa prasy krawędziowej
  • Wykonywanie innych zadań ślusarskich
  • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (od 6:00 do 14:00; od 14:00 do 22:00 oraz od 22:00 do 6:00)

  Wymagania:

  • Umiejętność czytania rysunku technicznego
  • Umiejętność obsługi maszyn CNC (centrum obróbcze HAAS)
  • Umiejętność posługiwania się prostymi przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, spoinomierz, ...)
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Płaca adekwatna do posiadanych umiejętności
  • Zatrudnienie na umowę o pracę
  • Opieka medyczna
  • Liczne świadczenia socjalne
  Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie aplikacji zawierających CV, list motywacyjny, kopię dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie inne świadectwa potwierdzające kwalifikacje za pomocą przycisku aplikuj lub o kontakt telefoniczny albo osobisty codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.
  aplikuj

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą
  w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A na potrzebę obecnego i ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana
  .”

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A (dalej AEBI).

   

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez AEBI Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy.

  Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu AEBI przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  AEBI będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz AEBI Ponadto AEBI będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  AEBI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk

  Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

  Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A”

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.