Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64, REGON 200246373.
 
Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez e-mail [email protected], nasz adres korespondencyjny to : EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Okunin 134, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 
Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie art. 221 k.p., w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.
 
Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych.
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez
EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.
 
W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 
Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.
 
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.
 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych,  prowadzonych przez EcoWipes EWS Sp. z o.o. Sp. J. 
 
Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
EcoWipes

Operator/ka maszyn

EcoWipesO firmie

EcoWipes

Okunin 134

Nowy Dwór Mazowiecki

Firma EcoWipes jest jednym z czołowych producentów 
wyrobów higieniczno-kosmetycznych w Europie.
 
Nasza siedziba to nowoczesna fabryka w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadająca zaawansowane linie technologiczne i ponad 50 maszyn produkujących artykuły higieniczno-kosmetyczne na kilku obszarach produkcyjnych.

Obecnie poszukujemy osobę, do zatrudnienia na stanowisku:
Operator/ka maszyn
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki

Opis stanowiska pracy:
 • Obsługa maszyn produkujących wyroby higieniczno-kosmetyczne;
 • Zasilanie maszyny w surowce do produkcji;
 • Wypełnianie dokumentacji produkcyjnej;
 • Dążenie do wymaganej efektywności pracy maszyn oraz jakości produktu końcowego,
 • Dbałość o czystość maszyn i urządzeń, surowców oraz produkowanego wyrobu.
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum zawodowe;
 • Praktycznego doświadczenia zawodowego w zakładzie produkcyjnym ( mile widziane doświadczenie w branży higieniczno-kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej);
 • Gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym;
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Umiejętność logicznego myślenia i szybkiego przyswajania przekazywanej wiedzy,
 • Chęci do nauki i podnoszenia kwalifikacji.
Ecowipes oferuje:
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Możliwość pracy w zakładzie produkcyjnym wyposażonym w nowoczesny park maszynowy wyposażony w zaawansowane technologicznie maszyny włókiennicze
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez firmę Ecowipes EWS
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych (bony świąteczne, paczki świąteczne)
 • Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę
 • Dofinansowanie do opieki medycznej
 • Częściową refundację kosztów dojazdów do pracy
 • Płatny program "Poleć Znajomego"
 • Możliwość otrzymania za darmo okazjonalnych wyrobów higieniczno-kosmetycznych
 • Bezpłatny parking dla pracowników
 • Bogaty wachlarz szkoleń rozwojowych

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta pracy, prosimy o przesłanie CV mailem
za pomocą przycisku:

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszej firmy: www.ecowipes.com.pl
Firma EcoWipes jest jednym z czołowych producentów 
wyrobów higieniczno-kosmetycznych w Europie.
 
Nasza siedziba to nowoczesna fabryka w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadająca zaawansowane linie technologiczne i ponad 50 maszyn produkujących artykuły higieniczno-kosmetyczne na kilku obszarach produkcyjnych.

Obecnie poszukujemy osobę, do zatrudnienia na stanowisku:
Operator/ka maszyn

Opis stanowiska pracy:
 • Obsługa maszyn produkujących wyroby higieniczno-kosmetyczne;
 • Zasilanie maszyny w surowce do produkcji;
 • Wypełnianie dokumentacji produkcyjnej;
 • Dążenie do wymaganej efektywności pracy maszyn oraz jakości produktu końcowego,
 • Dbałość o czystość maszyn i urządzeń, surowców oraz produkowanego wyrobu.
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum zawodowe;
 • Praktycznego doświadczenia zawodowego w zakładzie produkcyjnym ( mile widziane doświadczenie w branży higieniczno-kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej);
 • Gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym;
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Umiejętność logicznego myślenia i szybkiego przyswajania przekazywanej wiedzy,
 • Chęci do nauki i podnoszenia kwalifikacji.
Ecowipes oferuje:
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Możliwość pracy w zakładzie produkcyjnym wyposażonym w nowoczesny park maszynowy wyposażony w zaawansowane technologicznie maszyny włókiennicze
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez firmę Ecowipes EWS
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych (bony świąteczne, paczki świąteczne)
 • Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę
 • Dofinansowanie do opieki medycznej
 • Częściową refundację kosztów dojazdów do pracy
 • Płatny program "Poleć Znajomego"
 • Możliwość otrzymania za darmo okazjonalnych wyrobów higieniczno-kosmetycznych
 • Bezpłatny parking dla pracowników
 • Bogaty wachlarz szkoleń rozwojowych

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta pracy, prosimy o przesłanie CV mailem
za pomocą przycisku:

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszej firmy: www.ecowipes.com.pl

Ogłoszenie archiwalne