Operator/ka wózka widłowego

 • Wałbrzych, dolnośląskie
 • Uczniowska 21, Wałbrzych, Polska pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 14.08.2019
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 13.09.2019)
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ważne są dla Ciebie własne aspiracje zawodowe?

  Chcesz pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie, której marka jest znana na rynku międzynarodowym?

  poszukujemy kandydatów na stanowisko

  OPERATOR/KA WÓZKA WIDŁOWEGO

  miejsce pracy: Wałbrzych

  Zakres obowiązków:

  • załadunek i rozładunek towaru,
  • przyjmowanie towaru z produkcji,
  • przygotowywanie wysyłek.

  Wymagania:

  • ukończony kurs obsługi wózków jezdniowych,
  • aktualne badania psychotechniczne - mile widziane,
  • prawo jazdy - mile widziane,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

  Co oferujemy pracownikom?

  Ubezpieczenie grupowe
  Karnet sportowy
  Wsparcie opiekuna przez okres wdrożenia
  Jasny, oparty o cele system premiowy
  Bezpłatne dojazdy z okolic Wałbrzycha

  Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:


  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit III S.A.
  z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 21.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit III S.A. informuje ,iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 21, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000087138, NIP 886-24-77-709, REGON 891040541 90 000 000,00 zł (opłacony w całości).

  2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]

  3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  Zadzwoń Aplikuj teraz
  Pracodawca nie wymaga CV
  Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 1
  Szanowni Państwo,
  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – „RODO”) uprzejmie informujemy, że Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowska 21 jest administratorem Państwa danych osobowych.
  Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Cersanit III S.A.

  Cel i podstawa przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie2 wyrażonej zgody / zawartej umowy w celu wykonania jej warunków / w celu zawarcia umowy / w związku z Państwa wnioskiem/zainteresowaniem ofertą / w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Podanie przez Państwa danych osobowych jest3 wymogiem ustawowym / dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy/udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

  Udostępnianie danych
  Zebrane dane mogą być udostępniane przez Cersanit III S.A. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Cersanit III S.A. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Cersanit III S.A. na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych i wyłącznie na polecenie Cersanit III S.A.
   

  Przekazywanie danych poza EOG
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


  Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności w zakresie realizacji zawartych umów do czasu zakończenia ich realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, gdy przetwarzamy takie dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  Mają Państwo prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Cersanit III S.A. w sprawie decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany, prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany.
  Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  Mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora – jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.


  Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
  2 (np: wyrażonej zgody / zawartej umowy w celu wykonania jej warunków / w celu zawarcia umowy / w związku z Państwa wnioskiem/zainteresowaniem ofertą / w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń)
  3 (np: wymogiem ustawowym / dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy/udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.