Oferta pracy
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować iż: 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko operator koparko - ładowarki przez okres niezbędny, a okres przechowywania jest zgodny z JRWA (jednolitym rzeczowym wykazem akt) obowiązujący w Lasach Państwowych 2) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz usunięcia. 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia oferty pracy. 4) Zgodnie z procedurami rekrutacyjnymi obowiązującymi w Ośrodku Transportu Leśnego zbędne dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko. 5) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej: http://www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie OTL.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Operator Koparko-Ładowarki

LASY PAŃSTWOWE OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO

 • Lubsko

  Lubsko, lubuskie
 • ważna jeszcze miesiąc
  do: 12 cze 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • Praca zmianowa:nie
 • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek)
 • Godziny pracy:7:00-15:00
 • Możliwa praca w godzinach nocnych:nie
 • Tryb wypłaty:miesięczna
 • System wynagrodzeń:stała podstawa + premia za wyniki + trzynasta pensja + nadgodziny

Twój zakres obowiązków

 • kierowanie i obsługa koparko-ładowarki

 • prace pomocnicze w dziale budowy i remontu dróg

Nasze wymagania

 • uprawnienia na koparko-ładowarkę

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • wykształcenie minimum zawodowe

 • doświadczenie zawodowe- 2 lata

To oferujemy

 • przyjazne warunki pracy

 • dodatkowe benefity: świadczenia socjalne, zdrowotne i inne

O nas

Wymagane dokumenty

1. CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.

4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków służbowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

8. Kwestionariusz osobowy kandydata.

9. Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę.

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej: otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

Określenie terminu i miejsca składania ofert

1. Dokumenty wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu i adresem e-mail, należy złożyć do sekretariatu Ośrodka Transportu Leśnego lub przesłać pocztą do dnia 31.05.2022 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

Ul. Poznańska 10

66-200 Świebodzin

Dział Analiz, kadr i płac- pok.212

Lub

Przesłać drogą elektroniczną na adres:[email protected]

2. Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu kompletu dokumentów do OTL.

3. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do OTL.

4. Dokumenty otrzymane po terminie określonym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania.