Oferta pracy

Operator Ładowarki

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

Firma z 90 letnią tradycją! Naszą misją jest zapewnienie niezawodnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie m.st Warszawy. Jesteśmy firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy! Dbamy o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Operator Ładowarki
Podstawowy zakres obowiązków
 • obsługa pojazdu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, z instrukcją oraz dokumentacją techniczno-ruchową,
 • sprawdzanie stanu technicznego powierzonego pojazdu oraz wykonywanie prostych prac konserwatorskich, w tym: mycie i czyszczenie pojazdu,
 • rzetelne i terminowe prowadzenie wymaganej dokumentacji np. kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej,
 • utrzymanie hali segregacji odpadów w należytym porządku, a w okresie zimowym odśnieżanie wszelkich pojazdów na terenie Zakładu,
 • praca wykonywana w systemie jednozmianowym,
 • praca na wysokości powyżej 3m.

Wymagania

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • uprawnienia do obsługi ładowarki jednonaczyniowej kl. II do 5 m³
 • uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat. I WJO
 • wysokie zaangażowanie i sumienność w realizacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

Do życiorysu prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. ”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. WARSZAWIE sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. MPO może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f) RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym MPO w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania od MPO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy