Prosimy o zamieszczenie następujących klauzuli w Państwa CV i innych dokumentach aplikacyjnych jeżeli wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie danych:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych  w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, pod adresem [email protected]
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, gdzie dane te będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, pod adresem [email protected]
Administratorem Danych jest URSA Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza). Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: [email protected]  Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm.), a pozostałe dane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych, gdzie zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt pod adresem  [email protected] Dane wymagane Kodeksem pracy oraz wskazane w ogłoszeniu są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Gwarantujemy, że brak zgody lub jej wycofanie na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy nie powoduje niekorzystnego traktowania osób ubiegających się o zatrudnienie, nie powoduje negatywnych konsekwencji oraz nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.  Dane przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji lub przez okres 6 miesięcy jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.  Dane osobowe będą mogły być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, innym Spółkom z grupy Xella, do której należy Administrator Danych, oraz podmiotom współpracujących ze Spółką pod kątem doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, wsparcia teleinformatycznego i podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. W razie obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane będą mogły zostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie  następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. Aby skorzystać z wymienionych praw, kandydat może skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora Danych lub na adres [email protected] Kandydatowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa).
URSA Polska

Operator linii

URSA PolskaO firmie

URSA Polska

Armii Krajowej 12

Dąbrowa Górnicza

top
URSA jest jedną z czołowych firm europejskich oferujących najwyższej jakości rozwiązania izolacyjne zapewniające oszczędność energii oraz komfort termiczny i akustyczny w budynkach. Ciesząca się ponad 70-letnim doświadczeniem w sektorze materiałów izolacyjnych, URSA wykorzystuje swoją siłę, jako firma globalna w celu dalszego wzmocnienia międzynarodowej pozycji rynkowej. URSA jest częścią koncernu Xella Group – międzynarodowego dostawcy rozwiązań w zakresie materiałów budowalnych.
Z 13 zakładami produkcyjnymi oraz dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji, URSA jest obecna w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej – od Lizbony do Władywostoku, od Sztokholmu do Mediolanu. Dzięki szerokiej wiedzy technologicznej zespołu pracowników oraz sprawdzonej wydajności swoich produktów, URSA daje powody do wiary w lepsze jutro.
 
W oparciu o nasze Wartości Dialog, Otwartość, Docenianie oraz Odpowiedzialność i Profesjonalizm widzimy naszych Pracowników jako kluczowy element naszego wspólnego sukcesu.
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator linii
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Główne zadania i obowiązki: 

 • obsługa urządzeń linii produkcyjnej
 • przestrzeganie ustalonej technologii produkcji i wytycznych
 • prawidłowe oznakowanie wyprodukowanych wyrobów
 • bieżąca kontrola parametrów jakościowych wyrobu
 • nadzór procesu produkcyjnego i poprawności działania maszyn i urządzeń linii produkcyjnej drugiego pakowania.
 • kontrola i raportowanie zużyć surowców do produkcji
 • segregacja materiałów odpadowych z procesu produkcji
 • sporządzanie raportów z przebiegu produkcji

Wymagania: 

 • wykształcenie zawodowe
 • uprawnienia na wózki widłowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej

 

Dodatkowymi atutami będzie: 

 • wykształcenie średnie
 • uprawnienia do wymiany butli gazowych
 • obsługa dźwignic Kat II W
 • obsługa żurawi Kat II Ż
 • obsługa suwnic II S
 • gazowe G-2 i G 3 eksploatacja
 • doświadczenie w pracy operatora urządzeń na produkcji

Oferujemy: 

 • umowa o pracę
 • praca zmianowa (3 zmiany w 4 brygadowym systemie czasu pracy)
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie z podstawą 3 700,00 zł brutto na miesiąc
 • pakiet dodatkowych benefitów: opieka medyczna MEDICOVER dla całej rodziny, ubezpieczenie na życie Generali, dofinansowanie posiłków, świadczenia z ZFŚS („wczasy pod gruszą”, „zielone kolonie”, pomoc świąteczna)
bottom
URSA jest jedną z czołowych firm europejskich oferujących najwyższej jakości rozwiązania izolacyjne zapewniające oszczędność energii oraz komfort termiczny i akustyczny w budynkach. Ciesząca się ponad 70-letnim doświadczeniem w sektorze materiałów izolacyjnych, URSA wykorzystuje swoją siłę, jako firma globalna w celu dalszego wzmocnienia międzynarodowej pozycji rynkowej. URSA jest częścią koncernu Xella Group – międzynarodowego dostawcy rozwiązań w zakresie materiałów budowalnych.
Z 13 zakładami produkcyjnymi oraz dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji, URSA jest obecna w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej – od Lizbony do Władywostoku, od Sztokholmu do Mediolanu. Dzięki szerokiej wiedzy technologicznej zespołu pracowników oraz sprawdzonej wydajności swoich produktów, URSA daje powody do wiary w lepsze jutro.
 
W oparciu o nasze Wartości Dialog, Otwartość, Docenianie oraz Odpowiedzialność i Profesjonalizm widzimy naszych Pracowników jako kluczowy element naszego wspólnego sukcesu.
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Operator linii

Główne zadania i obowiązki: 

 • obsługa urządzeń linii produkcyjnej
 • przestrzeganie ustalonej technologii produkcji i wytycznych
 • prawidłowe oznakowanie wyprodukowanych wyrobów
 • bieżąca kontrola parametrów jakościowych wyrobu
 • nadzór procesu produkcyjnego i poprawności działania maszyn i urządzeń linii produkcyjnej drugiego pakowania.
 • kontrola i raportowanie zużyć surowców do produkcji
 • segregacja materiałów odpadowych z procesu produkcji
 • sporządzanie raportów z przebiegu produkcji

Wymagania: 

 • wykształcenie zawodowe
 • uprawnienia na wózki widłowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej

 

Dodatkowymi atutami będzie: 

 • wykształcenie średnie
 • uprawnienia do wymiany butli gazowych
 • obsługa dźwignic Kat II W
 • obsługa żurawi Kat II Ż
 • obsługa suwnic II S
 • gazowe G-2 i G 3 eksploatacja
 • doświadczenie w pracy operatora urządzeń na produkcji

Oferujemy: 

 • umowa o pracę
 • praca zmianowa (3 zmiany w 4 brygadowym systemie czasu pracy)
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie z podstawą 3 700,00 zł brutto na miesiąc
 • pakiet dodatkowych benefitów: opieka medyczna MEDICOVER dla całej rodziny, ubezpieczenie na życie Generali, dofinansowanie posiłków, świadczenia z ZFŚS („wczasy pod gruszą”, „zielone kolonie”, pomoc świąteczna)

Ogłoszenie archiwalne