Ta oferta pracy jest nieaktualna od 139 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Linii Do Matowania – Dział Dekoracji

 • Częstochowa, śląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 29.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. - producent opakowań szklanych związku z rozbudową zakładu poszukuje kandydatów na stanowisko

  OPERATOR LINII DO MATOWANIA – DZIAŁ DEKORACJI
  Miejsce pracy: Częstochowa
  WYMAGANIA:
  • Wykształcenie min. średnie
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Komunikatywność
  • Odpowiedzialność
   OFERUJEMY:
  • Praca w 4-brygadowym systemie czasu pracy


  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Pracę w stabilnej, międzynarodowej firmie
  • Bogaty Pakiet Socjalny
  Możliwość
  rozwoju zawodowego
  Pracę w stabilnej międzynarodowej firmie
  Bogaty
  Pakiet Socjalny
  Aplikacje (CV i List motywacyjny) prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ.
  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
   
  Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, prosimy o zawarcie w CV jednej ze zgód do wyboru:
   
  (obecna i przyszła rekrutacja)
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana
   
  (tylko obecna rekrutacja)
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana
   
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM
   
  Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) oraz art. 221 Kodeksu pracy, Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa (dalej Stolzle Częstochowa), jako potencjalny pracodawca, niniejszym informuje o zakresie i sposobach przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w procesie rekrutacyjnym.
  1. Stolzle Częstochowa ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych Kandydata, wskazanych w pkt. 1.
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy kwalifikacyjnej – w zakresie danych innych niż wymienione powyżej, jeżeli zostaną one przez Kandydata podane.
  3. Administratorem danych osobowych Kandydata jest: Stolzle Częstochowa Sp. z o.o., ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, Polska.
  4. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są wyłącznie w celu ewentualnego zatrudnienia Kandydata w Stolzle Częstochowa, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska zgodne z kwalifikacjami Kandydata, w przypadku jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  5. Podanie przez Kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1 jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji powyższych celów tj. przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do pracy na podane stanowisko pracy i/lub przyszłych rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy o pracę.
  6. Okres przechowywania danych osobowych Kandydata: w przypadku braku zatrudnienia – 36 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji; w przypadku zatrudnienia Kandydata – przez okres obowiązywania umowy o pracę oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z odrębnych przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane do jednego roku od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Odbiorcami danych osobowych Pracownika są: pracownicy Stolzle Częstochowa zajmujący się obsługą kadrową, obsługą IT oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Stolzle Częstochowa, przy czym wskazane osoby/podmioty przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy lub wydanego przez Stolzle Częstochowa upoważnienia.
  8. Kandydat ma prawo żądania od Stolzle Częstochowa dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby i ich sprostowania. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim nie uniemożliwi to realizacji celu ich przetwarzania. Pełne skorzystanie z tych uprawnień może jednak prowadzić do konieczności zakończenia procesu rekrutacji. Kandydat ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, także w zakresie jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy Stolzle Częstochowa przetwarza dane na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Stolzle Częstochowa i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
  9. Pracownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie ochrony jego danych osobowych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  10. Do danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenie RODO, przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Kodeksu pracy.