Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Maszyn CNC (k/m)

 • Gliwice, śląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 30.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych na świecie dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego specjalizującym się w kuciu i obróbce stali oraz aluminium. Naszymi odbiorcami są wszyscy znani światowi producenci z branży motoryzacyjnej. W co trzecim samochodzie osobowym na świecie znajdują się produkowane przez nas części. W naszych zakładach w Niemczech, Meksyku, Indiach, Chinach, USA oraz w Polsce pracuje obecnie około 5600 pracowników.
   
  Brzmi ciekawie? – jeśli tak, to serdecznie zapraszamy Cię do naszego zakładu produkcyjnego w Gliwicach, gdzie czeka na Ciebie stanowisko:
  Operator Maszyn CNC (k/m)
  Miejsce pracy: Gliwice

  Twój Profil:

  • Podstawy obsługi maszyn CNC
  • Mile widziana wiedza z zakresu programowania CNC
  • Dobra znajomość rysunku technicznego
  • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
  • Doświadczenie zawodowe w obsłudze linii produkcyjnej (mile widziane w branży automotive)

  Mamy dla Ciebie:

  • Początkowe zatrudnienie przez Agencję Pracy na podstawie umowy o pracę, z możliwością szybkiego przejścia bezpośrednio pod firmę
  • Świetną atmosferę pracy
  • Udział w tworzeniu nowego działu produkcyjnego
  • Premię miesięczną lub kwartalną
  • Finansowanie nauki języków obcych (kursy z j. angielskiego i niemieckiego)
  • ZFŚS (tzw. „wczasy pod gruszą”, premie świąteczne, paczki dla dzieci, zapomogi)
  • Medicover (pakiet podstawowy finansowany przez pracodawcę; możliwość rozszerzenia zakresu/pakietu na preferencyjnych warunkach)
  • Ubezpieczenie grupowe AXA (na preferencyjnych warunkach – finansowane przez Pracownika)
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę

  Hirschvogel Components Poland Sp. z.o.o.,

  ul. Jana Gutenberga 2, 

  44-109 Gliwice, Polska 

  Hirschvogel Automotive Group

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami
   
  .Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w jej treści informacji:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY
   
  Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w jej treści informacji:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”
   
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. (Gliwice, 44-109, ul. Jana Gutenberga 2), jako pracodawca.

  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej: RODO;
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT i systemów informatycznych.
   
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
   
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
   
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.